Gads
2024
Mēnesis
Jūnijs
Kategorija
Dome

Darba kārtība:

Steidzamības pamatojums: Tarifs pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā stājas spēkā 01.08.2024., taču mēnesi iepriekš par to jābrīdina iedzīvotāji. Pēc saistošo noteikumu projekta izskatīšanas pašvaldības domes 30.05.2024. sēdē, saistošo noteikumu projekts no 31.05.2024. līdz 14.06.2024. tika nodots sabiedrības viedokļa noskaidrošanai un priekšlikumi netika saņemti. Saistošo noteikumu projekta izskatīšana pašvaldības domes 27.06.2024. kārtējā sēdē var būt novēlota, saistošos noteikumus noformējot parakstīšanai un nosūtīšanai “Latvijas Vēstnesis” publicēšanai.   

Sekas, kas iestāsies, ja jautājums netiks risināts steidzami: Jaunais tarifs nestāsies spēkā ar 01.08.2024., tādējādi pašvaldības aģentūrai “Carnikavas komunālserviss” var rasties finansiāli zaudējumi, jo esošā maksa par pakalpojumu neatbilst aktuālajam tarifam.