Statuss:
Plānots
laivosana
  • Līdzfinansētājs:
interreg

  • Īstenošanas laiks: projekts jāīsteno līdz 31.05.2027
  • Ādažu novada pašvaldībai paredzētais kopējais indikatīvais finansējums ir EUR 40 550 (t.sk., INTERREG VI-A Igaunijas-Latvijas 2021.-2027 programmas atbalsta intensitāte ir 80 % (EUR 32 440), un atlikušos 20 % (EUR 8 110) veido pašvaldības finansējums).

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir ūdenstūrisma attīstība, radot sociāli inovatīvus risinājumus publisko ūdeņu (upju, ezeru, citu ūdenstilpju), ūdenstūrisma maršrutu un produktu pieejamībai rekreācijas vajadzībām un izmantošanai dažādām sabiedrības grupām.

Projekta ietvaros plānoti šādi atpūtas un rekreācijas infrastruktūras uzlabojumi Ādažu novadā:

  • Iļķenes vēsturiskās pārceltuves vietā (kadastra apzīmējums 80440060058, nosaukums “Vecštāles ceļš” izveidot ugunskura vietu personām ar kustību traucējumiem (turpmāk – PKT) un izbūvēt pielāgotu laivu iecelšanas un izcelšanas vietu;
  • CNC āra teritorijā (kadastra apzīmējums 80520040646, Jomas iela 7, Carnikava) paredzēts uzstādīt pielāgojumu uz sezonāli izvietojamās pontonu laipas Gaujā, kas atvieglotu iekāpšanu un izkāpšanu no kajakiem pielāgot ugunskura vietu PKT;
  • Carnikavas promenādes sākumā (kadastra apzīmējums 80520040744, Laivu iela 2, Carnikava) starp autostāvlaukumu un Vecgauju iecerēts uzstādīt pielāgojumu uz sezonāli izvietojamās pontonu laipas Gaujā, atvieglojot iekāpšanu un izkāpšanu no kajakiem, un izbūvēt atbilstošu nobrauktuvi no auto stāvlaukuma līdz pontona laipai.

Papildu iecerēts izveidot ūdens tūrisma maršrutu no Iļķenes līdz Carnikavai.