Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Persona, kura vēlas nomāt pašvaldībai piederošas vai valdījumā esošās nedzīvojamās telpas, piedalās Ādažu novada pašvaldības rīkotajās mutiskajās vai rakstiskajās nomas tiesību izsolēs. Nedzīvojamo telpu nomas tiesības piešķir izsolē, saskaņā ar izsoles nolikumā ietverto izsoles kārtību un procedūru. Informācija par nomai piedāvātajām telpām tiek publicēta pašvaldības mājaslapā www.adazunovads.lv . Pēc izsoles tās uzvarētājs paraksta nomas līgumu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Dokumentus var iesniegt:
  1. izmantojot e-adresi;
  2. elektroniski parakstītu iesnieguma veidlapu sūtīt uz e-pastu dome@adazi.lv
  3. iesniegumus var iesniegt, atstājot tos domes pastkastēs (Ādažos pie Kultūras centra ieejas, Carnikavā pie Stacijas ielā 5);
  4. sūtot pa pastu;
  5. Klātienē VPVKAC klientu apkalpošanas centros, Ādažos Gaujas ielā 33A, vai Carnikavā Stacijas ielā 5.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc izsoles tās uzvarētājs paraksta nomas līgumu.

Saņemt pakalpojumu