Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Miršanas faktu paziņo, ierodoties dzimtsarakstu nodaļā. Paziņotājs uzrāda savu personas apliecinošu dokumentu un iesniedz reģistrācijai nepieciešamos dokumentus.
Pēc miršanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļa izsniedz miršanas apliecību.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
  Oriģināls:
  1.Medicīnas apliecība par perinatālās nāves iestāšanos vai ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par nāves cēloni;
  2.Pakalpojuma pieprasītāja personu apliecinošs dokuments (uzrāda);
  3.Tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu apliecināts noraksts;
  4.Mirušās personas personu apliecinoši dokumenti.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana klātienē Dzimtsarakstu nodaļā.

Saņemt pakalpojumu