Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

KAS JĀDARA, LAI VARĒTU SAŅEMT PAKALPOJUMU

PA “Carnikavas komunālserviss” birojā (Stacijas ielā 7, Carnikava, Ādažu novads), pa pastu vai elektroniski (komunalserviss@carnikava.lv) jāiesniedz aizpildīta anketa par “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība”.

Saņemt pakalpojumu