Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
14
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Daudzvalodu standarta veidlapas (turpmāk- Veidlapa) visā Eiropas Savienības teritorijā darbojas kopš 2019. gada 16.februāra un to ieviešanas mērķis ir-vienkāršot vienā dalībvalstī izdotu publisku dokumentu uzrādīšanu citās dalībvalstīs, novēršot nepieciešamību pēc dokumentu tulkošanas. Daudzvalodu veidlapa tiek pievienota dalībvalsts iestādes izdotam publiskam dokumentam un tai nav pastāvīga juridiska spēka un tā nav lietojama atsevišķi bez publiskā dokumenta, uz kuru tā attiecas. Ja publiskajam dokumentam pievienota veidlapa, šo dokumentu vairs nav nepieciešams apliecināt ar “Apostille”.
Dzimtsarakstu nodaļa izsniedz Veidlapu atkārtotai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai vai izziņai par civilstāvokļa aktu reģistrāciju.
Veidlapu iespējams saņemt kādā no šīm valodām: angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, gēlu, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru.
Veidlapu izsniedz tikai izziņai par civilstāvokļa akta reģistrāciju vai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai, kura izdota laikposmā sākot no 2013. gada 1. janvāra. Ja nepieciešama Veidlapa izziņai par civilstāvokļa akta reģistrāciju vai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai, kura izdota pirms 2013. gada 1. janvāra, tad personai jāpieprasa atkārtotais civilstāvokli apliecinošais dokuments, iesniedzot iesniegumu ar lūgumu izsniegt izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju vai atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību ar tai pievienotu Veidlapu.
Veidlapu nevar pievienot izziņai par laulības reģistrāciju, ja laulība ir šķirta.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:
  1. iesniegums
  2. civilstāvokļa apliecinošais dokuments
  3. personu apliecinošs dokuments (uzrāda)


  Persona iesniedz iesniegumu:
  1) klātienē
  2) nosūtot ar pasta starpniecību;
  2) nosūtot e-pastā iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
  Ja tiek pieprasīts atkārtotais civilstāvokli apliecinošais dokuments, izmantojot e-pakalpojumu, tad Veidlapu var pieprasīt kopā ar šo dokumentu, norādot informāciju par veidlapas pievienošanu iesnieguma speciālo prasību daļā.

 2. Pakalpojuma maksa
  Saskaņā ar Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 24. novembra lēmumu Nr. 221 "Par maksas pakalpojumiem Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļā":

  Daudzvalodu standarta veidlapas sagatavošana izziņai par civilstāvokļa akta reģistrāciju vai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai pakalpojuma cena 7.00 EUR

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Dzimtsarakstu nodaļa izsniedz Veidlapu atkārtotai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai vai izziņai par civilstāvokļa aktu reģistrāciju.
  Veidlapu iespējams saņemt kādā no šīm valodām: angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, gēlu, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru.

Maksājumi

PozīcijaCena
Daudzvalodu standarta veidlapas sagatavošana izziņai par civilstāvokļa akta reģistrāciju vai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai EUR