Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojumu iespējams pieteikt:

1. www.epakalpojumi.lv
Ja neuzrādās bērns, kuru pieteikt rindā, ir jāsazinās ar Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļu, lai sinhronizē datus.

2. Iesniedzot pieteikumu (iesniegums) reģistrācijas vietā, vecāks uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet aizbildnis papildus uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un informē par bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu. Gadījumā, ja pieteikumu iesniedz vecāka pilnvarotā persona, tā uzrāda notariāli vai bāriņtiesas apstiprinātu pilnvaru.

Procesa apraksts

 1. Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
  1. Iesniedzot pieteikumu (iesniegums) reģistrācijas vietā, vecāks uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet aizbildnis papildus uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un informē par bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu. Gadījumā, ja pieteikumu iesniedz vecāka pilnvarotā persona, tā uzrāda notariāli vai bāriņtiesas apstiprinātu pilnvaru.
  2. Vecākam vai aizbildnim reģistrējot pieteikumu reģistrācijas vietā, VPVKAC darbinieks aizpilda pieteikumu datubāzē, izdrukā un paraksta to. Pirms pieteikuma aizpildīšanas VPVKAC darbinieks:
  -pārbauda, vai bērns jau nesaņem pakalpojumu kādā no Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas iestādēm;
  -pārbauda NBS karavīra izziņu par atrašanos militārajā dienestā, ne vecāku par vienu mēnesi.
  3. Pieteikumu nereģistrē, ja:
  -bērns jau saņem pakalpojumu kādā no Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm;
  -pieteikums pakalpojuma saņemšanai ir reģistrēts iepriekš.
  4. NBS karavīram, reģistrējot pieteikumu portālā, 10 dienu laikā no reģistrēšanas datuma jāiesniedz reģistrācijas vietā izziņa par atrašanos militārajā dienestā, ne vecāku par vienu mēnesi. Pretējā gadījumā pieteikumu reģistrē pieteikumu reģistrācijas secībā un, veidojot pretendentu sarakstu, nepiemēro saistošo noteikumu 26.1.apakšpunkta nosacījumu par uzņemamo bērnu saraksta veidošanu.
  5. Ja tehnisku iemeslu dēļ datubāzē nav iespējams aizpildīt pieteikumu vai nevar pārbaudīt saistošo noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto informāciju par to, vai bērns jau nesaņem pakalpojumu iestādē un nav reģistrēts datubāzē, vecākam ir tiesības aizpildīt pieteikumu un iesniegt to VPVKAC darbiniekam, kurš nodrošina pieteikuma ievadīšanu datubāzē pieteikumu iesniegšanas secībā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pieteikums tiek reģistrēts uzreiz pēc saņemšanas.