Aicinām nometņu vadītājus piedalīties Ādažu novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursā!

Ādažu novada pašvaldība izsludina Ādažu novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu. Konkursa mērķis:

  • veicināt bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizēt veselīgu dzīvesveidu un fiziskās aktivitātes. Konkursa mērķgrupa – Ādažu novadā deklarētie bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 17 gadiem.
  • atbalstīt jebkuras fiziskas personas, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, vai juridiska personas iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā, izstrādājot un īstenojot nometņu projektus.

Projekta pieteikuma dokumenti iesniedzami līdz 2022.gada 19.aprīlim plkst.12.00, nosūtot tos kā elektronisku dokumentu uz e-pasta adresi dome@adazi.lv, parakstītus ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Katrs pretendents konkursā var piedalīties ar ne vairāk kā četriem dienas nometņu un diviem diennakts nometņu projektu pieteikumiem. Konkursu līdzfinansē Ādažu novada pašvaldība.

Konkursa kontaktpersona:

Alise Timermane

Interešu izglītības koordinatore (jautājumi par Licencēm interešu un Atļaujām neformālajā izglītībā, pedagogu profesionālās pilnveides programmu saskaņošana, interešu pulciņi, vasaras nometnes, Dziesmu un deju svētki)
alise.timermane [at] adazunovads.lv