Jaunumi Jaunumi novadā Jaunumi sportā
airēšanai_federac foto

Ādažu novada dome lēmusi nodot bezatlīdzības lietošanā uz 5 gadiem biedrībai “Ādažu Airēšanas klubs” pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Palmas krastmala”, Baltezerā, zemesgabalu. Tur tiks rīkoti airēšanas treniņi un sacensības.

Airēšanas slaloms Ādažos ir bijis populārs sporta veids jau kopš 20. gs. 70.- 80. gadiem, kad treniņi un sacensības notika Gaujas-Baltezera kanāla airēšanas slaloma trasē. Šobrīd ir izveidota un atjaunota airēšanas slaloma trase Ādažu novadā. Tā labiekārtota Gaujas-Baltezera kanālā pie ietekas Mazajā Baltezerā.

Biedrība 2024. gadā plāno veikt airēšanas slaloma trases uzlabojumus, pieguļošās teritorijas uzturēšanu un sporta/rekreācijas infrastruktūras uzlabošanu. Nākamajā gadā šajā vietā plānots aizvadīt vairākas Latvijas un Baltijas mēroga sacensības airēšanā un SUP.

Slēdzot līgumu ar biedrību, paredzēta arī iespēja ilglaicīgai airēšanas sporta iespējai novadā, jo līdz līguma darbības termiņa beigām biedrībai ir tiesības prasīt šī termiņa pagarinājumu. Turklāt, saskaņojot ar “Ādažu Airēšanas klubu”, zemesgabalu vienlaikus var izmantot arī citas organizācijas, kuru mērķis ir veicināt ūdens sporta veidu attīstību novadā.