Jaunumi Valsts atbalsts Veselība
ratinkresls

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļa vides pieejamības nodrošināšanā" ietvaros šobrīd tiek plānots atbalsts personām ar invaliditāti individuālo mājokļu vides piekļūstamības nodrošināšanai.

Pasākuma ietvaros plānots uzlabot personu ar invaliditāti, kuriem ir kustību traucējumi, dzīves kvalitāti sniedzot viņiem iespēju bez citu palīdzības pilnvērtīgi izmantot savu dzīves vietu, iekļūt un izkļūt no tās, iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, piemēram, doties uz mācībām, darbu vai citās gaitās. Pasākumā plānots sniegt atbalstu uzbrauktuvju un pacēlēju ierīkošanai, dzīvojamo un koplietošanas telpu pielāgošanai u.c. pielāgošanas darbiem pēc iedzīvotāja vajadzībām.

Apzinot  novada iedzīvotājus, kuriem nepieciešams atbalsts mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai, Ādažu novada Sociālais dienests līdz 5. februārim aicina atsaukties un iesūtīt nelielu aprakstu par vajadzībām vides pielāgošanai neatkarīgas un pilnvērtīgas dzīves nodrošināšanai.

Aprakstu par mājokļa vides pielāgošanas nepieciešamību (ja iespējams,  aprakstam var pievienot fotogrāfijas) un medicīnas karti (veidlapa Nr. 27/u) vai ārstējošā ārsta atzinumu, kurā norādīta pamatdiagnoze (SSK kods), aicinām sūtīt uz Ādažu novada Sociālā dienesta e-pastu: soc.dienests@adazi.lv. Neskaidrību gadījumā zvanīt vadītājas vietniecei Daigai Landsmanei, tālrunis 20243515. 

Plānotā atbalsta pasākuma mērķa grupa ir pilngadīgas personas līdz pensionēšanās vecumam ar I un II grupas invaliditāti un personas ar gaitas un pārvietošanās traucējumiem, kuras strādā un kurām noteikta pamatdiagnoze (SSK kods): C 40.2; C40.3; C41.2; C41.4; G20; G21; G35; G60; G62; G71; G72; G80; G81; G82; I61; I62; I63; I69; M073; M08; M15; M16; M17; M40; M41; M42; M45; M48; S12; S22; S24; S34; S78; S88; T09.3; T91; T93 (ar ietvertajiem apakšgrupu kodiem), kā arī  bērni ar invaliditāti no 15 līdz 18 gadu vecumam (ieskaitot) ar gaitas un pārvietošanas traucējumiem, kurām noteikta  pamatdiagnoze (SSK kods): C40.2; G35; G60; G61; G62; G71; G80; G81; G82; I69; M07.3; M08; M16; M41; M42; M43; M51; M53.2; S12; S22; S24; T91; T93 (ar ietvertiem apakšgrupu kodiem).