Jaunumi
8feb seminars

Šodien,9.februārī, Ādažu Kultūras centrā norisinājās Latvijas Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēde.

Pasākums vienlaikus bija projekta "Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana" Pašvaldību sadarbības tīkla "Valstspilsētu sadarbība ar apkārtējiem novadiem" 6.seminārs.

Pirms dot vārdu semināra lektoriem, pašvaldību pārstāvjus uzrunāja Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Karīna Miķelsone.

8feb KM

Semināra ievadā tā apmeklētāji tika iepazīstināti ar labo pieredzi – Latvijas Pašvaldību informācijas un komunikācijas  tehnoloģiju asociācijas izveidi – brīvprātīgu profesionālu organizāciju, kas darbojas kā Latvijas Pašvaldību savienības struktūrvienība.

8feb

Valsts administrācijas skolas direktore Agita Kalniņa informēja par publiskās pārvaldes digitālo akadēmiju, Valsts kancelejas Inovācijas laboratorijas vadītāja Evija Taurene iepazīstināja ar Inovāciju laboratoriju un to, kādas iespējas tā sniedz pašvaldībām. “Mūsdienu valsts pārvalde nespēj būt efektīva, reaģēt uz pārmaiņām, neizmantojot inovatīvas metodes. Jebkura inovācija sākas ar iniciatīvu,” atzina E. Taurene.

8febTaurene

Savukārt Latvijas Universitātes Telpiskās attīstības plānošanas profesionālās maģistra studiju programmas direktors Pēteris Šķiņķis  pastāstīja par LU projektu "Pašvaldību speciālistu mūžizglītības programmu teritoriju attīstības plānošana". Seminārā uzstājās arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā eksperte Indra Ciukša, atklājot, kā uzlabot pašvaldības un plānošanas reģionu kapacitāti attīstības plānošanas un īstenošanas jautājumos. VARAM kolēģe Baiba Zvejniece informēja par viņas vadīto projektu, kura mērķis ir celt pašvaldību kapacitāti to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai administrtatīvi teritoriālās reformas kontekstā, lai tās spētu nodrošināt tām likumā noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē.

8feb Baiba Zvejniece

Semināra noslēgumā dalībnieki apmainījās ar idejām un ierosinājumiem darba grupās.

8feb darba gr