Aktualitātes Sabiedriskās apspriešanas
par maksas auto

Iedzīvotājiem ir iespēja izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 59/2022 "Par Ādažu novada pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanu"" . Priekšlikumus var iesniegt līdz 30.05.2024., nosūtot uz epastu dome@adazi.lv.

Plānotie grozījumi paredz, ka atļauju bezmaksas transportlīdzekļu novietošanai pašvaldības maksas autostāvvietās ir tiesības saņemt arī transportlīdzekļu īpašnieki ar III grupas invaliditāti, kuru dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā. 

Papildināts arī noteikumu  10.5 apakšpunkts, paredzot, ka Ādažu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem - transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri sasnieguši 65 gadu vecumu, ir tiesības saņemt atļauju bezmaksas transportlīdzekļu novietošanai.

Noteikumu projekts pieejams: https://www.adazunovads.lv/lv/tiesibu-aktu-projekti