Jaunumi
9febBurovs

Šodien, 9.februārī, Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Karīna Miķelsone, priekšsēdētājas vietniece pašvaldības funkciju jautājumos Genovefa Kozlovska un priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos Valērijs Bulāns tikās ar Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāju Oļegu Burovu. Reģionālās  vizītes ietvaros Saeimas pārstāvis apmeklēja Ādažu un Ropažu novadu pašvaldības.

Ar pašvaldību pārstāvjiem tika apspriesta administratīvi teritoriālās reformas gaita. Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone informēja, ka Ropažu novadā veiktā iedzīvotāju aptauja parādīja vairākuma kaimiņu novada iedzīvotāju, kas piedalījās aptaujā, vēlmi būt Ādažu novadā. Šādu aptaujas rezultātu apstiprina arī Tiesībsargs, vēstulē norādot, ka Ādažu novada izpratne par aptaujas rezultātiem ir korekta.

Saeimas pārstāvis O. Burovs apstiprināja, ka viņa nostāja šajā jautājumā ir neitrāla, uzsverot, ka jautājuma risināšanā noteicošais ir iedzīvotāju viedoklis. Viņa priekšlikums ir veidot darba grupu starp abām pašvaldībām, piesaistot arī speciālistus no citām valsts pārvaldes institūcijām, šī procesa sekmīgākam risinājumam.

Sarunas noslēgumā K. Miķelsone pateicās O. Burovam, ka arī viņa ieskatā novadu robežu maiņā būtiskākais ir ievērot iedzīvotāju intereses.

Kā ziņots, Ropažu novada dome nolēma nodot Ādažu novadam Baltezera ciemu un vēl atsevišķas vietas, kas ļautu veiksmīgāk apsaimniekot, attīstīt un uzturēt teritorijas, piemēram, Ādažu novadam plānots nodot ciema "Mārsili" attīstībai nepieciešamo teritoriju.

Savukārt agrākie reformu plāni paredzēja plašāku teritoriju pievienošanu Ādažiem, un to sagaida arī daļa Garkalnes iedzīvotāju. Savulaik administratīvi teritoriālās reformas plāni paredzēja Ādažu novadam pievienot lielāku bijušā Garkalnes novada daļu - līdz pat Vidzemes šosejai.

Ādažu novada vizītes  ietvaros O. Burovs apmeklēja pārtikas ražotni “Graci” un  gumijas drošības segumu ražotni “RUBRIG”. Par redzēto ražotnēs Saeimas deputāts O. Burovs atzina: “Bija ārkārtīgi patīkami redzēt šādu uzņēmēju attīstību. Tas dod enerģiju un sparu ikvienam darboties un strādāt, šeit valda pozitīva un iedvesmojoša gaisotne, ko varu teikt par visu Ādažu novadu un tā vidi.”