Aktualitātes Jaunumi
gb

Konkurss “Sakoptākais Latvijas daudzdzīvokļu mājas pagalms 2024” (“Gada balva 2024”) ir pirmais tik plaša mēroga pasākums Latvijā. Tā mērķis ir popularizēt kopienu sadarbību un saliedēšanos, tā veicinot un padarot daudzdzīvokļu mājas pagalmus un kvartālus sakoptākus. Izsakot atzinību un lepojoties par paveikto,  kopības tiek mudinātas sadarboties, lai veidotu kvalitatīvāku dzīves vidi.

Aicinām novada iedzīvotājus pieteikties konkursam! Dalībai konkursā jāaizpilda anketa: https://majoklis.lv/konkurss/. Balvu fonds 4000 eiro!

“Gada balva 2024” tiek balstīta uz skaidri definētiem kritērijiem, objektu novērtēšanā piedalīsies 11 nozaru profesionāļi - būvniecības (ainavu arhitekti un pilsētplānotāji) nozares, sabiedrisko organizāciju, pašvaldību un citu jomu profesionāļi, kas iesaistās projektā sabiedriskā kārtā. Vairāk par konkursu: https://majoklis.lv/konkurss/. Dalība konkursā ir bezmaksas. “Gada balvas 2024” pieteikumu iesniegšana sāksies 10.jūnijā, bet noslēgsies 16.augustā, kad saskaņā ar konkursa nolikumu, žūrija uzsāks vērtēšanu, lai preses konferencē 11.septembrī nosauktu “Gada balvas 2024” finālistus. Trīs finālisti katrā no 6 nominācijām cīnīsies par savas nominācijas galveno balvu un viens no finālistiem pretendēs uz galveno Gada balvu “Sakoptākais Latvijas daudzdzīvokļu mājas pagalms 2024”.

Konkursa nominācijas:

  • Gada balva “Sakoptākais Latvijas daudzdzīvokļu mājas pagalms 2024” ( tiek piešķirta vienam no nomināciju uzvarētājiem);
  • Sakoptākais Rīgas daudzdzīvokļu mājas pagalms 2024;
  • Sakoptākais valstspilsētas (izņemot Rīgu) daudzdzīvokļu mājas pagalms 2024;
  • Sakoptākais reģionu daudzdzīvokļu mājas pagalms 2024;
  • Efektīvākais Latvijas daudzdzīvokļu mājas pagalma risinājums 2024;
  • Caur nezālēm uz rozēm 2024.

Uzvarētāju apbalvošana paredzēta 10.oktobrī, konferences “Mājoklis 2024” ietvaros. Skat. https://majoklis.lv/konference2024/

Konferences “Mājoklis 2024” šī gada tēma “Cilvēks. Vide. Mājoklis”. Pārfrazējot LR Tiesībsarga pagājušā gada konferencē teikto “…nevis betons, bet cilvēks”, konference šogad fokusēsies uz ēku drošības jautājumiem un meklēs efektīvākos praktiskos risinājumus dzīvokļu īpašnieku kopības stiprināšanai un aktīvākai iesaistei savas dzīves vides uzlabošanā. 

Latvijā ir aptuveni 1 miljons mājokļu, no kuriem 69% atrodas daudzdzīvokļu mājās. Sadarbība kopīpašuma attiecībās nereti ir liels izaicinājums, taču tieši saliedētas un stipras kopienas veido kvalitatīvu dzīves vidi.

Īsumā par “Gada balvas 2024” rīkotājiem

Konkursa rīkotājs ir Latvijas dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācija “Mājoklis”, kas dibināta 2022.gada augustā, un šobrīd ir lielākā mājokļus pārstāvošā nevalstiskā organizācija Latvijā, kas pārstāv dzīvokļu īpašnieku biedrības, dzīvokļu īpašniekus, komersantus, nozares speciālistus un kvalificētu nekustamā īpašuma pārvaldītāju sagatavojošas izglītības iestādes.

Asociācijas misija ir atbalstīt mājokļu attīstību, kopienu saliedēšanu un stiprināšanu, īstenojot uz zināšanām balstītas aktivitātes. Asociācija aktīvi iesaistās mājokļu politikas jautājumos, likumprojektu sabiedriskajā apspriešanā, ir Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs. Apvienojot biedrus no visiem Latvijas reģioniem, Asociācija sniedz informatīvo, juridisko un metodisko atbalstu nozares jautājumos saviem biedriem un sadarbojas ar Igaunijas dzīvokļu īpašnieku biedrību savienību EKYL (https://ekyl.ee/), kas piedalījās Asociācijas rīkotajā konferencē “Mājoklis 2023”, lai dalītos ar Igaunijas pieredzi mājokļu politikas jautājumos.

Asociācija lepojas ar 2023.gada 1.- 2.jūnijā  rīkoto PIRMO mājokļu politikai, īpaši ēku drošībai un energoefektivitātei veltīto starptautisko konferenci, kas daudzus nozares jautājumus pacēla citā kvalitātē un pulcēja vairāk nekā 2250 apmeklētāju klātienē un tiešsaistē! Konferences galvenie ieguvumi - atziņas un inovatīvi risinājumi ēku drošības un energoefektivitātes jautājumos, pašvaldības lomas nozīme ēku atjaunošanā, Igaunijas likumdošanas ietekme uz ēku renovācijas tempu valstī.. Praktiskas rekomendācijas, noderīgas konsultācijas, iedvesmojoši pieredzes stāsti, jēgpilnas debates, semināru sekcijas, un vēl un vēl  – tas viss konferenci darīja īpašu. Skat. https://majoklis.lv/konference2024/

Šogad Asociācija ir uzaicināta kā eksperts darboties Eiropas Mājokļu vienlīdzības kopienā (European Community for Housing Equality), lai kopīgi ar  27 ES dalībvalstu ekspertiem piedalītos pētījumā, kas vērsts uz atbalstu kvalitatīvu mājokļu nodrošināšanai un atjaunošanai, lai caur profesionālu un atjauninātu datu analīzi ietekmētu Latvijas un arī nākamā ES Parlamenta un Komisijas politikas darba kārtību mājokļu politikas jautājumos.

Informāciju sagatavoja: Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrības “Mājoklis” valdes priekšsēdētāja Dace Vārna