Ādažu bibliotēkas pasākumi

11. maija rīts Ādažu bibliotekārēm bija rosīgs un satraukuma pilns. Ādažu bibliotēka organizēja Pierīgas reģiona publisko bibliotēku Novadpētniecības semināru, uzņemot 54 bibliotekārus no 26 Pierīgas reģiona bibliotēkām.
Bibliotēkā novadpētniecības darbs ir viens no prioritārajiem darba virzieniem, kas sevī ietver novada dzīves dokumentēšanu un tā izpēti pagātnē, tagadnē un nākotnē.
Seminārs norisinājās Ādažu Vēstures un mākslas galerijas telpās. Pasākumu ar savu uzrunu atklāja bibliotēkas vadītāja Mirdza Dzirniece un Ādažu pašvaldības domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks. Semināra viesi iepazina novadpētniecības darbu Ādažu bibliotēkā un uzklausīja Salaspils bibliotēkas galveno bibliogrāfi Andu Priedīti par jaunākajām aktualitātēm novadpētniecībā. Pēc pasākuma oficiālās daļas vārds tika dots Ādažu Vēstures un mākslas galerijas vadītājai, vēsturniecei Elitai Pētersonei ar vēstījumu par Ādažu novada pirmsākumiem, vēsturi, kā arī par Ādažu novadu šobrīd. Ar muzikālo sniegumu semināra laikā viesus priecēja mūziķis un pedagogs Ivars Kraucis.
Gides Elitas Pētersones vadībā bibliotekāri devās kopīgā ekskursijā pa Ādažiem, iepazīstot novada nozīmīgākās kultūrvēsturiskās vietas. Brauciena laikā tika apmeklēta dzejnieka Ojāra Vācieša atdusas vieta, Ādažu poligons un Baltezera Sūkņu stacijas muzejs, kurā bibliotekāres laipni uzņēma muzeja stāstnieks Pauls Timrots, sniedzot interesantu ieskatu par ūdens iegūšanas vēsturi Baltezerā.
Pēc mielasta restorānā “Port Hotel” guvām emocionālu noskaņojumu Baltezera baznīcā, kur klausījāmies ērģelnieces Līgas Dejus muzikālo priekšnesumu. Semināra dalībnieki noslēgumā tika aicināti iepazīt un paviesoties Ādažu bibliotēkā.