Jaunumi izglītībā Konkursi
gada pedagogs

Lai novērtētu novada pedagogus par augstu profesionālo meistarību, nozīmīgiem ieguldījumiem un sasniegumiem Ādažu novada izglītības attīstībā, pašvaldība izsludina konkursu "Ādažu novada gada pedagogs". Pieteikt pretendentus var līdz 20.oktobrim.

Arī šogad pedagogi tiks godināti astoņās nominācijās:

 • "Gada pedagogs pirmsskolā";
 • "Gada pedagogs sākumskolā";
 • "Gada pedagogs pamatskolā";
 • "Gada pedagogs vidusskolā";
 • "Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītībā sportā";
 • "Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītībā mākslās";
 • "Gada jaunais pedagogs";
 • "Par mūža ieguldījumu izglītībā".

Pretendentus balvai var pieteikt pašvaldības un privāto izglītības iestāžu darbinieki, izglītojamo vecāki, izglītojamie un Ādažu novada iedzīvotāji, līdz  20. oktobrim iesniedzot motivētu pieteikumu:

 1. klātienē Ādažu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads vai Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads;
 2. pa pastu Ādažu novada pašvaldībai uz adresi Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164;
 3. valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.gov.lv, uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi vai sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz pašvaldības elektronisko pasta adresi dome@adazi.lv).

Pretendentus līdz 11. novembrim izvērtēs pašvaldības domes izveidota Pedagogu apbalvošanas komisija un laureāti tiks apbalvoti Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītā svinīgā pasākumā 17. novembrī Ādažu Kultūras centrā.

Atbilstoši nolikumam "Par mūža ieguldījumu izglītībā" balvas laureāts saņems pašvaldības Goda rakstu un naudas balvu 800 eiro, pārējās nominācijās – pašvaldības Atzinības rakstu un naudas balvu - 600 eiro. Balvas piešķiršanu finansē mecenāts – novada uzņēmējs Mārtiņš Spravņiks.