Jaunumi Projekti Valsts atbalsts
invalid ES projekts

2024.gada 4. jūnijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) un Ādažu novada pašvaldība parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības atveseļošanās fonda projekta Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Ādažu novadā” ieviešanu.

Projekta mērķis ir nodrošināt atbalstu mājokļa pielāgošanai personai ar invaliditāti, kurai ir kustību traucējumi, uzlabot nodarbinātības iespējas un pieejamību pakalpojumiem, tādējādi sekmējot dzīves kvalitāti un cilvēktiesību ievērošanu.

Projekta ietvaros tiks veikta vienas personas mājokļa ārējās un iekšējās vides pielāgošana personas vajadzībām, kas iekļauj stacionāra pacēlāja ierīkošanu, ārdurvju paplašināšanu, iekšējās vides pielāgošanu (vannas istabas pielāgošanu) u.c. mājokļa pielāgošanai nepieciešamas aktivitātes.

Projekta darbību īstenošana tika uzsākta 2023.gada 18.decembrī. Projekta darbības jāīsteno līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Projekta kopējie izdevumi: 22 085,09 eiro (18 299,00 eiro Atveseļošanas fonda finansējums un 3 789,09 eiro valsts budžeta finansējums (pievienotās vērtības nodokļa izmaksām).

Projekts tiek īstenots Ministru kabineta 2023. gada 5. septembra noteikumu Nr. 512 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” otrās kārtas “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” īstenošanas noteikumi” ietvaros.

NextGen EU_NAP2027