Mežgarciemam

Ādažu novada pašvaldība ir precizējusi atbalsta pretendentu loku, kas var piedalīties izsolēs ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – ražošanas objektu apbūves zemju iegādei Mežgarciemā.

Tas ir palielināts tādā apjomā, kā to pieļauj Ministru kabineta noteikumi Nr. 593. Tagad var pretendēt arī pakalpojumi sniedzēji, interesentiem lūgums skatīt MK noteikumos minētās nozares.

Šādas izmaiņas veiktas, lai palielinātu potenciālo pretendentu interesi par dalību izsolēs, kā arī neuzliktu papildu ierobežojumus saimnieciskās darbības veikšanai. Izsoles noteikumu 1.2.5.3.punkts par saimniecisko darbību papildināts ar norādi, ka objektā var tikt būvēta arī ēka (būve), kurā netiek veiktas darbības, kas noteiktas Ministru kabineta noteikumu Nr. 593 10.2. apakšpunktā.