Militāras mācības
ZS orientēšanās nov

Zemessardzes 1. Rīgas brigādes 13. kājnieku bataljona zemessargiem no  24. novembra līdz 26. novembrim Sužos paredzētas mācības. 

Mācību laikā zemessargi, aptuveni 20 cilvēku sastāvā, apgūs orientēšanās prasmes mežainā apvidū, kā arī pilnveidos individuālās prasmes dažādu uzdevumu veikšanā. Zemessargi būs kaujas ekipējumā, bruņoti ar vieglajiem strēlnieku ieročiem. Mācību laikā netiks traucēti civilie iedzīvotāji. Mācību laikā ir paredzēta šaušana ar mācību munīciju. Salūtmunīcijas un sprādzienu trokšņu imitācijas līdzekļus nav atļauts izmantot tuvāk par 300 m no apdzīvotas vietas, kā arī laikā no plkst. 23.00 līdz 7.00.

Mācību laikā ir paredzēta telšu būve un pārvietošanās ar transporta līdzekļiem pa stigām un koplietošanas ceļiem.

Lūgums ar sapratni izturēties pret Zemessardzes mācībām.