Jaunais gads ar pozitīviem notikumiem sācies Ādažu vidusskolā, kur noslēgušies skolas B korpusa siltināšanas darbi.

Lai arī siltināšanas darbi ir jau pabeigti, pilnībā būvdarbi nav noslēgušies. Vēl jāveic sānu ieejas kāpņu margu, pakāpienu un jumtiņu atjaunošana, bet darbu termiņi atkarīgi no laikapstākļiem. Pēc tam tiks veikts dokumentu sakārtošanas process, to  saskaņošana ar būvvaldi. Tiklīdz būs atbilstoši laika apstākļi, tiks pabeigti arī apzaļumošanas darbi.

 

Projekta "Ādažu vidusskolas "B" korpusa siltināšana" ietvaros tika nosiltināta skolas "B"  korpusa fasāde, "B" un "C" korpusu savienojošās daļas fasāde, nosiltināts cokols, kā arī, nosiltināts jumts virs virtuves un ēdamzāles zonas.

Veiktie uzlabojumi ēkas energoefektivitātē nodrošinās ievērojami mazākus siltuma zudumus, kas attiecīgi samazinās izdevumus par siltumenerģiju. Nosiltinot ēku tiek pagarināts arī tās kalpošanas laiks un skolas kopējais vizuālais izskats kļūst daudz pievilcīgāks.

Projekta kopējās izmaksas bija 433 500 eiro, no kuriem 390 000 eiro bija aizņēmums no Valsts kases, bet 43 500 eiro – pašvaldības līdzfinansējums.

Nākotnē plānota Ādažu vidusskolas "A" korpusa siltināšana, ieskaitot torni, "A" un "B" korpusu savienojošās daļas, vidusskolas centrālās ieejas daļas, sporta centra, kā arī "D" korpusa daļas siltināšana. "A" korpusa siltināšanai paredzēti līdzekļi Ādažu novada 2024. gada budžetā. 

Jāatgādina, ka 2021. un 2022. gadā tika veikta skolas ventilācijas sistēmas izbūve "A", "B" un "C" korpusos, 2022. gadā tika nosiltināts "C korpuss", bet 2023.gada novembrī izbūvētas jaunas ugunsdrošības trauksmes un balss izziņošanas sistēmas.