Atkritumu apsaimniekošana
Clean R sadzīves atkritumu konteineri
Foto: Clean R

Ar šī gada 1. janvārī stājušies spēkā jaunie atkritumu apsaimniekošanas tarifi Ādažu novada Carnikavas pagastā, kas paredz tarifa pieaugumu sadzīves atkritumiem, bet samazinājumu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanai.

2023.gada rudenī apsaimniekotājs "Clean R" vērsās pašvaldībā ar lūgumu mainīt tarifu, ņemot vērā, ka saskaņā ar dabas resursa nodokļa likumprojekta grozījumiem ar 2024. gada 1. janvāri dabas resursu nodokļa likme mainās no 95 uz 110 eiro par tonnu, bet  bioloģiski noārdāmu atkritumu apsaimniekošanas tarifs  -  no 64,50 uz 91 eiro par tonnu.  

Līdzšinējais tarifs par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas pagastā bija 25.17 eiro/m3 bez PVN, bet par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu – 20.14 eiro/m3 bez PVN.  Apsaimniekotājs "Clean R" aicināja veikt izmaiņas sadzīves atkritumu tarifā, attiecinot 10% no bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem sadzīves atkritumu tarifā (tādā gadījumā tarifi mainītos attiecīgi, uz 27.29 eiro/m3 un 16.46 eiro/m3).

Izskatot iesniegumu un tam pievienoto aprēķinu, pašvaldība apsaimniekotāja piedāvājumam nepiekrita, norādot, ka apsaimniekotāja lūgums atzīstams par pamatotu daļēji un nosakot, ka sadzīves atkritumu tarifa aprēķinā tiek iekļauti 5 % no bioloģiski noārdāmu atkritumu tarifa samazinājuma.

Balstoties uz 2023.gada 28.decembra domes sēdes lēmumu ar 2024.gada 1. janvāri nešķiroto sadzīves atkritumu maksa pieaug līdz 26.61 eiro/m3 bez PVN (+ 1.44 eiro), savukārt bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa samazinās līdz 15.96 eiro/m3 (- 4.18 eiro).

25.janvāra domes sēdē tiks lemts par sadzīves un bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksu Ādažu pagastā, kur apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošina "Eco Baltia vide". Līdzīgi kā Carnikavas pagastā, paredzams, ka arī Ādažos pieaugs sadzīves atkritumu tarifs, bet kritīsies bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas tarifs.

Bioloģiski noārdāmu atkritumu tarifa samazināšana ir saistīta ar iedzīvotāju zemo aktivitāti attiecībā uz bioloģiski noārdāmu atkritumu dalītu vākšanu un atkritumu valsts plāna izpildi daļā par poligonā noglabājamo atkritumu apjomu būtisku samazināšanu. Attiecīgi, lai palielinātu iedzīvotāju motivāciju dalīti vākt bioloģiski noārdāmus atkritumus, tiek palielināta starpība starp izmaksām nešķirotiem sadzīves atkritumiem un bioloģiski noārdāmiem atkritumiem.