Jaunumi Sabiedriskais transports
atd

Atgādinām, ka Sabiedriskā transporta padome (STP) 2023. gada 14. decembrī apstiprināja jaunu reģionālā sabiedriskā transporta (autobusi un vilcieni) biļešu un tarifu sistēmu, kas stāsies spēkā pakāpeniski no 2024. gada 1. aprīļa un skars visus reģionālo autobusu un vilcienu maršrutus.

Būtiskākās izmaiņas:

  1. Jaunajā tarifu sistēmā tiek saglabāts minimālās maksas princips, taču, lai šo tarifu salāgotu ar valstspilsētu sabiedrisko transportu, tiek noteikta minimālā braukšanas maksa: Rīgā – 1,50 eiro, citās valsts pilsētās – 1,00 eiro un ārpus valsts pilsētām – 0,70 eiro.
  2. Tarifa maksas izmaiņas mazos vai vidējos attālumos autobusos jaunajā tarifu sistēmā ir relatīvi nelielas un orientētas uz to, lai neradīto spiedienu uz pasažieriem, kuri bieži izmanto sabiedrisko transportu, taču izmaiņu rezultātā ir arī atsevišķi gadījumi, kad pieaugums būs lielāks.
  3. Lai stiprinātu vilcienu kā sabiedriskā transporta mugurkaulu, jau esošajos vilciena un autobusu savienojumos Aizkrauklē, Tukumā, Krāslavā un Dagdā plānots ieviest jaunu biļešu veidu Vilciens+, ar kuru īsos braucienos ar autobusu uz vai no vilciena pieturas punkta varēs braukt bez papildus maksas vai par minimālu samaksu.
  4. No 1. aprīļa vilcienos būs vienreizējās, 1, 3, 5 un 30 dienu biļetes, bet reģionālajos autobusos – vienreizējās biļetes un esošās mēneša biļetes.
  5. Līdz brīdim, kad vilciena un autobusu pārvadājumos tiks vienādoti visi biļešu veidi, abos pārvadājumu veidos ieviešot arī 10 un 20 braucienu biļetes, autobusu pārvadājumos tiek saglabāti līdzšinējie biļetes viedi 10 – 19 braucieniem, 20 – 34 braucieniem un 35 un vairāk braucieniem.
  6. 30 dienu biļete regulārajiem pasažieriem. Ja esošā mēnešbiļete vilcienā pasažierim atmaksājās pēc 33 braucieniem un autobusā pēc 41 brauciena, pēc jaunās tarifu sistēmas ieguvums pasažierim vilcienos un autobusos būs jau no 21. brauciena. Līdz ar to pasažieri, kuri sabiedrisko transportu lieto bieži, maksās mazāk. No 1. aprīļa šis princips tiks ieviests vilcienos un autobusos, kuros pasažieriem jau tiek piedāvātas mēneša biļetes.
  7. Pasažieriem jāņem vērā, ka līdz 2024. gada 31. martam (ieskaitot) iegādātās biļetes būs derīgas līdz attiecīgās biļetes derīguma termiņa beigām, savukārt no 1. aprīļa visas biļetes tiks pārdotas tikai un vienīgi pēc jaunā tarifa. Precīzu informāciju par jaunajām biļešu cenām pasažieri varēs iegūt biļešu tirdzniecības vietās vai pie pārvadātājiem. Elektroniski iegādātās biļetes mobilajās aplikācijās un internetā pasažieriem ir lētākas. Mērķis ir mainīt pasažieru paradumus un veicināt biļetes neiegādāties pie vadītāja vai kasēs.

Lielākas ērtības

Jaunā biļešu un tarifu sistēma palīdzēs nodrošināt augstu pakalpojuma kvalitāti, kuras prasības Latvijā pēdējos gados ir pieaugušas – no 2021. gada 7 Latvijas reģionālo autobusu maršrutu tīklos autobusu vidējais vecums nepārsniedz 5 gadus, uzlabots komforta līmenis (ventilācijas un apkures iekārtas, lai salonā gaisa temperatūra būtu robežās no +160C līdz +240C atbilstoši sezonai, 67% autobusu pielāgoti personu ar kustību traucējumiem pārvadāšanai, elektroniska maršruta zīme, informācija par pieturām paziņota audio un vizuālā formātā, 36% autobusu aprīkoti ar velo turētājiem, visas sēdvietas aprīkotas ar drošības jostām, lielāks attālums starp sēdvietām, bezmaksas wi-fi un bezskaidras naudas norēķini), pasažierus sāk apkalpot jaunie elektrovilcieni, savukārt 2024. un 2025. gadā atbilstoši jaunām kvalitātes prasībām pasažierus sāks apkalpot vēl 7 Latvijas reģionālo autobusu.

Izmaiņas no 1. aprīļa vilciena pasažieru pārvadājumos

Turpmāk, pārvietojoties zonu ietvaros, vilcienu biļešu cena sastāvēs no brauciena uzsākšanas maksas 0,50 eiro apmērā un braukšanas maksas zonā 0,50 eiro apmērā, bet Rīgas pilsētas ietvaros - 1,00 eiro (arī izmantojot divus vilcienus divās dzelzceļa līnijās). Tas nozīmē, ja pasažieris vēlēsies turpināt ceļu tālāk par Rīgas staciju līdz kādai citai pieturai Rīgas jeb A zonas ietvaros, papildus nebūs jāmaksā. Zonas mainīsies tieši konkrētās pieturās.

No 1. aprīļa būs pieejami šādi biļešu veidi: biļete vienam braucienam, bagāžas biļete, laika biļete 1, 3, 5 un 30 dienām. Nebūs pieejamas divvirzienu biļetes un grupu biļetes, dienu un abonementa (mēneša, mēneša darba dienu, vienam vai abiem virzieniem) biļetes.

Vislielākie ieguvēji no jaunās tarifu sistēmas būs regulārie braucēji, kas iegādāsies 30 dienu laika biļeti. Ja šobrīd mēneša abonements pasažierim atmaksājas pēc 33 braucieniem, tad no 1. aprīļa jaunā 30 dienu laika biļete atmaksāsies jau no 21. brauciena, lojālajiem pasažieriem pārvietošanos pa dzelzceļu padarot izdevīgāku.

Ieviešot jauno tarifu sistēmu, braucieniem vairs nebūs pieejama 20% atlaide biļetēm atsevišķos reisos darbdienās.

Piemaksa par biļetes iegādāšanos pie konduktora kontroliera, ja stacijā biļešu kase ir atvērta, līdzšinējo 0,50 eiro vietā būs 1,00 eiro.

vivi cenas

Arī turpmāk tiks nodrošināta 100% atlaide biļetei mazāk aizsargātām sabiedrības grupām – pirmsskolas vecuma bērniem, bērniem bāreņiem, bērniem invalīdiem un viņu pavadoņiem, I grupas invalīdiem un viņu pavadoņiem, II grupas invalīdiem, politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Braukšanas maksas atvieglojumus 40%, 50% un 90% apmērā varēs saņemt arī braucēji ar Latvijas Goda ģimenes apliecībām “3+ Ģimenes karte” un “Goda ģimene”. Pēc jauno tarifu stāšanās spēkā pasažieriem joprojām būs iespēja izmantot tās biļetes (līdz to darbības beigām), kas iegādātas līdz šī gada 31. martam ieskaitot.

Jaunās tarifu sistēmas pamatojums

Darbs pie jaunas reģionālās sabiedriskā transporta tarifu sistēmas sākās 2023. gadā, un to noteica Ministru kabineta lēmums, ar kuru Satiksmes ministrijai tika dots uzdevums sagatavot priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem kompensācijas apjoma samazināšanai, lai risinātu jautājumu par papildu nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju zaudējumu segšanai. Minēto uzdevumu var izpildīt gan optimizējot reģionālā sabiedriskā transporta maršruta tīklu, kas arī tika darīts un kopējais maršruta tīkls kopš 2019. gada ir samazināts par 10% jeb 7,91 miljoniem kilometru, gan pārskatot esošo tarifa sistēmu un izstrādājot jaunu. Pēc 2021. gada sabiedriskā transporta pakalpojumu apmaksa no valsts budžeta līdzekļiem par katru braucienu ir palielinājusies vismaz 2 reizes, un pasažieris no saviem līdzekļiem sedz tikai aptuveni 30% no brauciena maksas.

Tarifu veidošanas vēsture

Esošā reģionālā sabiedriskā transporta tarifu sistēma Latvijā ir spēkā kopš 2020. gada, taču arī pirms tam tā praktiski nav tikusi reformēta. Ieskatam – 2012. gadā tika standartizēta starppilsētu autobusu tarifu veidošana – iekāpšanas maksa atkarībā no pilsētas  un maksa par kilometru. 2015. – 2016. gadā tika uzsākts vietējās nozīmes autobusu tarifu vienādošanas process (līdz 2014. gadam vietējās nozīmes pārvadājumi bija rajona padomju/ plānošanas reģionu pārziņā). 2016. gada 1. aprīlī Latvijā ieviests zonu tarifs dzelzceļa pārvadājumos elektrificētajā zonā, savukārt neelektrificētajā zonā saglabāts tarifs par kilometru. Pēdējās izmaiņas tarifu izmaiņās reģionālajos sabiedriskā transporta maršrutos datējamas ar 2020. gada 15. janvāri, kad visos reģionālās nozīmes pārvadājumos palielināta braukšanas cena neatkarīgi no attāluma par 0,10 EUR. Vilcienu pārvadājumos biļetes cenai virs 1,90 EUR palielinājums tika noteikts par 0,20 EUR vairāk. sabiedriskā transporta biļešu un tarifu sistēmas ieviešanu.

VSIA Autotransporta direkcija