Militāras mācības
karavīrs pārvietojas pa ielām, ilustratīvs attēls

No šī gada 3. jūnija līdz 6. jūnijam Ādažu pilsētas centrā un ārpus tā notiks Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes 1. mehanizētā kājnieku bataljona rīkotās apmācības, lai trenētu prasmi veikt patrulēšanu, evakuāciju un mobilo kontrolpunktu izveidi. Karavīri pārvietosies grupās, kopā aptuveni 120 personas, formastērpā ar ieročiem. Lūdzam iedzīvotājus nesatraukties, redzot karavīrus pārvietojamies pa Ādažu novada ielām.

Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret notiekošajām aktivitātēm un īslaicīgi radītajām neērtībām. Civilo iedzīvotāju dzīvība, veselība un privātīpašums netiks apdraudēts. Tiks ievēroti ugunsdrošības un dabas aizsardzības noteikumi, kā arī nepieļautas darbības mikroliegumu teritorijās.

Šī gada 3. jūnijā NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupa veiks maršu pa koplietošanas ceļiem, posmā Kadaga – Carnikavas pludmale. Karavīri pārvietosies lauka formastērpā ar mugursomām, bez ieročiem.

Aicinām autovadītājus būt saprotošiem un uzmanīgiem. Redzot karavīru pārvietošanos, lūgums samazināt braukšanas ātrumu.