Jaunumi pašvaldībā

Mums līdzās ir cilvēki, kuri iedvesmo, atbalsta, dara un arī sasniedz vairāk. Mūsu vidū ir cilvēki, kuri palīdz novadam attīstīties, motivē, izglīto un nesavtīgi palīdz! Aicinām pieteikt kandidātus līdz 15. oktobrim. 
 

Tāpat var izvirzīt kandidātus arī uz apbalvojumiem "Gada novadnieks", "Goda raksts" un "Pateicības raksts". Apbalvojumu "Gada novadnieks" var piešķirt par sabiedrisko darbību, sasniegumiem izglītībā, sportā vai kultūrā, saimniecisko darbību, veselības aizsardzību un sociālo darbu, mecenātismu vai par specifisku, citās nominācijās neminētu darbību un ieguldījumu novada attīstībā.

  • Kā pieteikt apbalvojamo?

Līdz 15. oktobrim sūtiet savus pieteikumus pa pastu: Ādažu novada pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164; Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV- 2163, nododiet Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas iela 33A, Ādažos, Ādažu novadā, lūdzam iesūtīt pieteikumus Word formātā arī elektroniskā formātā uz e-pastu: dome@adazi.lv

  • Kas jānorāda iesniegumā?

  1. Tās personas, kuru vēlaties godināt/apbalvot vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, amats vai nodarbošanās, stāsts par cilvēku – dzīves gaitas apraksts, nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvojuma piešķiršanu;
  2. Jūsu un Jūsu domubiedru (ierosinājuma iesniedzēju) vārdi, uzvārdi, amati (juridiskai personai – nosaukums, juridiskā vai pastāvīgās darbības vietas adrese) un tālruņa numurs, lai mēs varētu ar Jums sazināties!
     
  • ! Atcerieties, ka iesniegumam jābūt parakstītam!

Ierosinājumi par apbalvojuma piešķiršanu tiks izskatīti Ādažu novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejā un apstiprināti ar domes lēmumu.

Apbalvojumus piešķir ne tikai pašvaldība, bet arī Ordeņa kapituls, aicinām novada iedzīvotājus būt aktīviem un izvirzīt labākos līdzcilvēkus, kuri būtu pelnījuši šādus apbalvojumus!