Uzaicinājums veselības pakalpojumu sniedzējiem pieteikties telpu nomai Garajā ielā 20, Carnikavā

Ādažu novada pašvaldība 11.jūnijā noslēdza līgumu ar SIA “Working Group” par Mākslu skolas publiskās ārtelpas labiekārtošanu Carnikavā. Darbi plānoti vasaras sezonā.

Lauku atbalsta dienests 19.02.2024. apstiprināja Ādažu novada domes projektu Nr. 24-04-AL11-A019.2202-000002 “Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta publiskās ārtelpas labiekārtošana, palielinot ārtelpas pievilcību”. Projekta ietvaros plānots labiekārtot Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta publisko ārtelpu, izveidojot savienojošu gājēju celiņu vietā, kur gājēji šobrīd šķērso zālienu, padarīt pievilcīgu skolas galveno ieeju, izveidojot koka terasi, uzstādot soliņus, atkritumu urnu un ierīkojot norobežojošus apstādījumus.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 19 867,60 eiro (tajā skaitā 12 660,14 eiro Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums, un pašvaldības līdzfinansējums 7 207,46 eiro).

ZM un LAD