Aktualitātes Sabiedriskās apspriešanas
7jun padomes

Sabiedriskajai apspriešanai nodots saistošo noteikumu projekts par Ādažu novada Iedzīvotāju padomēm. Priekšlikumus var iesniegt līdz 7. jūnijam, rakstot uz e-pastu: dome@adazi.lv.  

Ādažu novada aktīvo kopienu pārstāvji kopš 2023.gada ir izrādījuši vēlmi Ādažu novadā attīstīt Iedzīvotāju padomes. Aktīvi piedalījušies darba grupās un diskusijās par Iedzīvotāju padomju nolikuma izstrādi, snieguši priekšlikumus nolikuma pilnveidošanai.

Padome ir pēc iedzīvotāju iniciatīvas izveidota konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir nodrošināt Ādažu novada teritoriālā iedalījuma vienību iedzīvotāju interešu pārstāvību par viņiem aktuāliem jautājumiem un saskaņotu rīcību kopējam labumam, kā arī sekmēt efektīvu, atklātu un atbildīgu iesaistīšanos Ādažu novada pašvaldības darbā.

Pašvaldībā iecerētas šādas padomes:

  • Ādažu pagasta padome;
  • Carnikavas pagasta padome;
  • Ādažu pilsētas padome.

Padomes darbības termiņš būtu 4 gadi. Padomes locekļu darbs nav algots.

Par padomes uzdevumiem, pienākumiem, izveidošanas kārtību un tiesībām var uzzināt nolikuma projektā: