izstadesbib

Abonementā

 

  • “Uz saulaino tāli” 

Dzejniekam Vilim Plūdonim – 150 (1874–1940)

  •  “Zem saules – cilvēku varā”

Rakstniekam Jānim Aneraudam – 100 (1924–2010)

  •  “Tam labam būs augt” 

Rakstniekam Jānim Purapuķem – 160 (1864–1902)

Lasītavā

  • “Pavedieni sarit kamolā”

Gleznotājam Leo Koklem – 100 (1924–1964)

  • “Sievietes un Literatūra”
  • “Triju Zvaigžņu ordenim – 100”

Bērnu literatūras nodaļā

  • “Lielāsdienas rītiņā

          Agri gāju šūpoties,

         Lai redzēju koku galos

        Zelta sauli margojam”

Lieldienu tradīcijas, ticējumi, radošās darbnīcas

Pasākumi

  • 27. marts – “BJVŽ 2023” ekspertu tikšanās ar grāmatu autori Luīzi Pastori
  • Karikatūru izstāde “Pasmaidīsim!” – autors Vilnis Grundšteins