biblio

Abonementā

 

 •  “Likteņdzirnas” 

Rakstniekam Jānim Klīdzējam – 110 (1914–2000)

 • “Maija, Cher Ami!”

Rakstniecei un tulkotājai Maija Silmalei – 100 (1924–1973)

 

Lasītavā

 

 • “Un tieši Latvijai ticis

  Vissvētākais debesu jums,

  Jo savu skaistāko zemi

  Dievs ir atdevis mums!”    (Laimonis Vāczemnieks)

1. maijs - Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena

4. maijs - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

 • “Gaismas atspulgs”

Fotogrāfam Jānim Gleizdam – 100 (1924– 2010)

 • “Cimdu Jettiņa”

Rokdarbniecei, daiļamata meistarei Jettei Užānei – 100 (1924–2007)

 

Bērnu literatūras nodaļā

 

 •  “Skaistākais no visiem -

  Mātes svētums, mātes sirds” /V. Mora/

12. maijs - Mātes diena

 

Novadpētniecībā

 

 • Pie mums ir brīnumlabi!” 

Dzejniecei, tulkotājai Mārai Cielēnai – 70 (1954)

 

Pasākumi

 

 • “Kas kalpo grāmatām, tas kalpo garam” /Vildenbruks/

      10. maijs - Ādažu publiskai bibliotēkai – 100

 • 13. - 18. maijs - “Digitālā nedēļa 2024”
 • 13. - 18. maijs - Ādažu  novada Skaļās lasīšanas sacensības 2. posms Ādažu bibliotēkā
 • “Lasīsim kopā!”

15. maijs - Starptautiskā ģimenes diena

 • “Mūmamma un kompānija”

I.Spādes  kolekcijas izstāde