top!_2

Ādažu novada Būvvalde šodien izsniegusi būvatļauju veikala jaunbūvei Krastupes ielā 1, Ādažos, kur paredzēts pārtikas veikals "top!".

Kopā izdotā būvatļaujā ir noteikti 58 nosacījumi. Balstoties uz priekšlikumiem publiskajā apspriešanā, projektēšanas nosacījumos iekļauta prasība izveidot drošu infrastruktūru gājējiem un velobraucējiem, kā arī izveidot drošu iespēju gājējiem šķērsot Podnieku un Krastupes ielu.

Vēl viens no nosacījumiem ir Podnieku ielas gājēju celiņu turpināt pa Krastupes ielu gar veikalu "top" līdz iebrauktuvei (no Krastupes ielas), šajā vietā izveidojot gājēju pāreju.

Projekts paredz veikt pilnu teritorijas labiekārtojumu – asfaltētu autostāvvietu pie ēkas (stāvvietas platums 2.7 m), bruģētus gājēju celiņus gan uz esošo autobusu pieturu, gan dzīvojamo ēku virzienā. Tāpat pie ēkas paredzētas velonovietnes un suņu piesiešanas statīvs. Pie ēkas paredzēta autostāvvieta ~50 apmeklētāju mašīnām, tai skaitā autostāvvietas paredzētas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī ģimenes autostāvvietas. Projektā paredzēts izvietot ceļa zīmes pie vieglo automašīnu stāvlaukuma un pie nekustamā īpašuma iebrauktuves.

Projektētā ēka ir vienstāvīga, kura ģeometriju lielā mērā nosaka zemesgabala konfigurācija un ēkas novietojums pret ielām, kā arī tipveida veikalu ķēdes tehnoloģija. Lai uzsvērtu ēkas ieeju, atsevišķi izdalīts apjoms, ēkas fasādi paredzēts veidot no blīvām, dažādu apdares materiālu plaknēm. Pie ēkas paredzēta vieta pakomātiem.

Objektā paredzēts nodrošināt pilnu vides pieejamību - pieguļošajā teritorijā nodrošināta autostāvvieta cilvēkiem ar kustību traucējumiem netālu no galvenās ieejas. Ēkas ieejai paredzēta piekļuve pa betona bruģa gājēju celiņiem, kas ir apgaismoti izmantojot teritorijas apgaismojumu un projektēto āra apgaismojumu uz ēkas fasādes, līmeņu starpības vietās paredzētas nobrauktuves. 

PROJEKTĒŠANAS NOSACĪJUMI:

projektēšanas nosacījumi, Krastupes iela 1, Ādaži
projektēšanas nosacījumi, Krastupes iela 1, Ādaži
projektēšanas nosacījumi, Krastupes iela 1, Ādaži