Sabiedrības līdzdalība Attīstības jaunumi Sabiedriskās apspriešanas
Pavasarī vairāki medicīnas pakalpojumu sniedzēji un Sociālais dienests pārcels savu darbību uz Garo ielu 20, Carnikavā

Ņemot vērā, ka moduļu tipa ēkā izveidota tikai viena centrālā ieeja, bet šobrīd ēkas telpas izmanto vairākas iestādes un pakalpojumu sniedzēji un ēkas centrālā ieeja šobrīd ir paredzēta tikai nokļūšanai Ādažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā, citu iestāžu apmeklējums ir sarežģītāks.

Lielākā cilvēku plūsma veidojas, dodoties uz Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punktu, kura ieeja atrodas ēkas labās sānu sienas tālākajā galā. Jau šobrīd ir vērojams, ka cilvēki izmanto ātrāko ceļu nokļūšanai Mākslu skolā, izbradājot zālāju, kā arī ārtelpu vide pie Mākslu skolas šobrīd neliecina, ka tā ir galvenā ieeja Mākslu skolā.

Lai situāciju uzlabotu, pašvaldība plāno iesniegt projekta pieteikumu biedrības "Jūras zeme" izsludinātajā projektu konkursā, kura ietvaros vēlētos labiekārtot Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta publisko ārtelpu, izveidojot savienojošu gājēju celiņu vietā, kur gājēji šobrīd šķērso zālienu, padarot pievilcīgu skolas galveno ieeju, izveidojot koka terasi, uzstādot soliņus, atkritumu urnu un ierīkojot norobežojošus apstādījumus.

Lūdzam izteikt savu viedokli, aizpildot aptauju ŠEIT

Aptauja iespējams aizpildīt līdz 2023.gada 13.novembrim.