Jaunumi novadā
goda novadnieks

Tik daudz brīnišķīgu novadnieku un novadā strādājošo, kuri iedvesmo un ar savu rīcību un sirds siltumu ir radījuši līdzcilvēkos prieku, palīdzējuši un darījuši vairāk, nekā to prasa pienākums! Paldies Jums visiem par to!

Valsts svētku sarīkojumā pasniedzām godināšanas balvas:

 • Augstāko novada domes apbalvojumu GODA NOVADNIEKS par nozīmīgu ieguldījumu novada izaugsmē saņēma Daiga Mieriņa, ilggadējā Carnikavas novada domes priekšsēdētāja, un Māris Sprindžuks, ilggadējais Ādažu novada domes priekšsēdētājs.
 • Apbalvojumu “Gada novadnieks” nominācijā “Izglītība” saņēma Raivis Pauls, Carnikavas pamatskolas direktors.
 • Apbalvojumu “Gada novadnieks” nominācijā “Pārvaldes darbs” saņēma Inga Pērkone, pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājas vietniece.
 • Apbalvojumu “Gada novadnieks” nominācijā “Veselības aizsardzība un sociālais darbs” saņēma Iveta Ozola, biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” aprūpētāja.
 • Apbalvojumu “Gada novadnieks” nominācijā “Kultūra” saņēma Elita Pētersone, Ādažu novada iedzīvotāja, vēsturniece, grāmatas “Ādaži: pagātnes dialogs ar tagadni” autore.
 • Apbalvojumu “Gada novadnieks” nominācijā “Īpaša nominācija” saņēma Edīte Treija, SIA “Ādažu Brīvā Valdorfa skola” vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju skolotāja.
 • Apbalvojumu “Gada novadnieks” nominācijā ”Mecenātisms” saņēma Mārtiņš Sauka un Pēteris Sauka, SIA “Ādažu desu darbnīca” valdes locekļi. Tāpat godinājām un īpašu paldies teicām:
 • Ritai Makejevai, arhīva pārzinei,
 • Dainai Grandānei, Ādažu vidusskolas apkopējai,
 • Olgai Vētrai, Ādažu vidusskolas angļu valodas skolotājai,
 • Zintai Filipovičai, Siguļu pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” mūzikas skolotājai,
 • Anitai un Jānim Preciniekiem – bērnu deju kolektīva “Dālderītis” vadītājai un jauniešu deju kolektīva “Abi divi” vadītājam,
 • Tomam Felkeram, “Zvaniņu ceļa” izveidotājam, pasākumu vadītājam un iluzionistam,
 • Artūram Jakobsonam, biedrības “Vieda Carnikava” biedram, piekrastes zvejas tradīciju turpinātājam, starptautisko kamanu suņu sacensību organizatoram un dalībniekam,
 • Sarmītei Lindei, “Dog Sport Carnikava” ilggadējai sportistei,
 • Līgai Kropei, Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” pedagoga palīdzei,
 • Elīnai Kampenusai, Siguļu pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” izglītības skolotājai.
 • Paldies teicām arī Carnikavas un Ādažu Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centriem, kā arī iedzīvotāju iniciatīvu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” dalībniekiem, konkursu “Sakopta vide”, fotokonkursa “Mans Ādažu novads” un Jauno uzņēmēju konkursa uzvarētājiem. Valsts svētku apbalvošanas ceremonijā apbalvojām pedagogus, kuriem piešķirta balva izglītībā “Ādažu novada gada pedagogs”:
 • Gada jaunais pedagogs – Ādažu vidusskolas sākumskolas skolotāja Sandra Zdanovska,
 • Gada pedagogs pirmsskolā – Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” pirmsskolas skolotāja Vizma Siliņa,
 • Gada pedagogs sākumskolā – Carnikavas pamatskolas sākumskolas skolotāja Lidija Dombrovska, Gada pedagogs pamatskolā – Ādažu Brīvās Valdorfa skolas vēstures skolotāja Ingūna Štulberga,
 • Gada pedagogs vidusskolā – Ādažu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Vaira Baltgaile,
 • Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītībā sportā – Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas skolotāja Sandra Krūma,
 • Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītībā mākslās – Ādažu novada Mākslu skolas Mākslas nodaļas skolotāja Barbara Iltnere,
 • Par mūža ieguldījumu izglītībā – Ādažu vidusskolas skolotāja Sarmīte Savicka. Foto: Ieva Ābele

Vairāk foto šeit: https://ej.uz/i9wj