Jaunumi Mūžizglītība
Digined2024

No 13. līdz 18. maijam Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) aicina ikvienu piedalīties ikgadējā informatīvi izglītojošā kampaņā “Digitālā nedēļa 2024”, kas sniegs iespēju gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem attīstīt savas digitālās prasmes biznesam un nodarbinātībai, aktīvāk izmantojot digitālās tehnoloģijas un pakalpojumus. Izglītojošās kampaņas mērķis ir ne tikai veicināt sabiedrības digitālpratību, bet arī pievērst uzmanību digitālajai identitātei, drošībai un kritiskajai domāšanai.

Digitālās nedēļas mērķis ir veicināt digitālo prasmju attīstību un izpratni par digitālajām tehnoloģijām sabiedrībā. Šī iniciatīva palīdz veidot digitāli kompetentu sabiedrību, kas ir spējīga sekmīgi darboties digitālajā vidē un izmantot tās piedāvātās iespējas labākas dzīves kvalitātes nodrošināšanai.

Digitālā nedēļa tiek organizēta ALL Digital Weeks 2024 (#ADWeeks2024) ietvaros, un šogad tā Latvijā notiks jau 15. reizi. Digitālās nedēļas galvenie partneri kopā ar LIKTA ir DocLogix, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, Tet, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Kultūras informācijas sistēmu centrs. Pasākumu organizēšanā iesaistījās arī daudzi citi IKT nozares uzņēmumi, valsts iestādes, pašvaldības, bibliotēkas un nevalstiskās organizācijas.

Digitālās nedēļas 2024 tēmas šogad ir:

 • Digitālās prasmes nodarbinātībai, uzņēmējdarbībai un inovācijām;
 • Kiberdrošība un drošāks internets;
 • DigComp, DigCompEdu un digitālo prasmju sertifikācija;
 • Digitālās prasmes un mākslīgais intelekts (AI);
 • Digitālo mediju lietotprasmes un kritiskā domāšana;
 • Digitālās prasmes videi un ilgtspējai;
 • Digitālās prasmes dažādām nozarēm u.c.

Digitālās nedēļas 2024 laikā tiks organizēti gan centrālie pasākumi un diskusijas, kam varēs sekot līdzi interneta tiešraidēs, gan arī citi tiešsaistes pasākumi, ko organizēs pasākuma partneri visos Latvijas reģionos: skolās un bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijās, pašvaldībās un uzņēmumos.

Digitālās nedēļas 2024 tematiskās dienas:

 • digitālās prasmes un mākslīgais intelekts13. maijs – būs iespējams uzzināt, vai mākslīgais intelekts rada jaunas iespējas vai draudus un kā to var izmantot uzņēmēju un iedzīvotāju ikdienā;
 • digitālie pakalpojumi un prasmes iedzīvotājiem14. maijs – kuras ietvaros būs iespējams uzzināt par nepieciešamajām prasmēm darba tirgū un pieejamajiem pakalpojumiem, kas var atvieglot iedzīvotāju, uzņēmumu un organizāciju ikdienu;
 • digitālās prasmes un risinājumi uzņēmējiem15. maijs – kur fokuss būs uz uzņēmumiem pieejamo atbalstu dažādu procesu digitalizācijai, dažādiem digitālajiem rīkiem un risinājumiem, kas var kļūt par atbalstu uzņēmēja ikdienā;
 • digitālās drošības diena16. maijs – kuras ietvaros notiks dažādi tiešsaistes pasākumi par kiberdrošību, kritisko domāšanu un aktuālajām digitālajām prasmēm, lai digitālajā vidē justos droši;
 • digitālās prasmes izglītībā17. maijs – kuras ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar partneriem organizēs dažādus tiešsaistes pasākumus vecākiem, skolēniem un skolotājiem;
 • Muzeju diena18. maijs – būs veltīta Muzeju naktij, kurā Latvijas muzeji atklās iedzīvotājiem savos krājumos digitalizētās vērtības.

Aktuālā informācija par plānotajiem pasākumiem un tiešraidēm būs pieejama tīmekļvietnēs www.eprasmes.lv un www.digitalanedela.lv, kā arī www.facebook.com/LIKTA.LV.

Aicinām novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties Digitālās nedēļas 2024 pasākumos, apgūt un pilnveidot savas zināšanas un prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, t. sk. e-pakalpojumu saņemšanā.

Nāc uz konsultācijām Ādažu novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās:

 • Ādažu VPVKAC, Gaujas ielā 33A, Ādaži – 25151340;
 • Ādažu bibliotēka, Gaujas ielā 27B, Ādaži – 26179977;
 • Carnikavas VPVKAC, Stacijas ielā 5, Carnikava – 25151341;
 • Carnikavas bibliotēka, Jūras iela 1A, Carnikava – 20231042.

#eprasmes24 #ADWeeks24 #AllDigitalWeeks