15.05.ciemi Iļķene

Lai pašvaldībā plānoto Ādažu novada attīstību saskaņotu ar aktuālākajām vietējo kopienu vajadzībām un sava ciema attīstības redzējumu, veicinātu iedzīvotājus iesaistīties savas dzīvesvietas attīstībā, maija mēnesī Ādažu novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļa kopā ar vietējām kopienām uzsāks Ādažu novada ciemu attīstības plānu izstrādi līdz 2027.gadam.  Līdz šim šāda attīstības plāna izstrāde Ādažu novada teritorijā ir veikta tikai vienam ciemam: 2019. gadā projekta “Coast4us” (“Piekraste mums”) ietvaros  attīstības plāns tika izstrādāts  Garupes ciemam. Ceram, ka pārējie novada ciemi sekot šai pieredzei un pārņemt Garupes labo praksi.

Pirmais ciems, kura iedzīvotāji tiek aicināti nākt kopā un sākt plānot savas apkārtnes attīstību, ir Iļķene. Tikšanās notiks “Leiputrijā”, Stirniņās, 15.maijā, plkst. 18.00.

15.05.ciemi Iļķene

Kalngale būs nākamais ciems, kas izmēģinās savus spēkus iedzīvotāju iesaistē ciema attīstības plāna īstenošanai. Kalngalē pirmā iedzīvotāju kopā sanākšana paredzēta 22. maijā, plkst. 18.00 brīvā laika pavadīšanas centrā “Kadiķis”, Cīruļu ielā 10. 29.maijā, plkst. 18.00, Garkalnes Olimpiskā centra teritorijā Lazdu ielā 22 notiks tikšanās ar Garkalnes ciema iedzīvotājiem. Citos ciemos līdzīgi pasākumi plānoti nākamajos mēnešos.

Aicinām visus interesentus no Iļķenes, Kalngales un Garkalnes, kam ir viedoklis par nepieciešamajām izmaiņām šo ciemu teritorijā, kā arī vēlme līdzdarboties to attīstībā un kopīgu mērķu noteikšanā, nākt uz plānotajām sanāksmēm! Lai jau iepriekš sāktu vērtēt Ādažu novada iedzīvotāju viedokli par situāciju savā ciemā un vēlamajām tā izmaiņām līdz 2027.gadam, aicinām piedalīties arī aptaujā. Aptauja tiek organizēta elektroniski

https://ej.uz/Adazu_ciemi