Jaunumi izglītībā
1izglītojamais izmaksas2024

25. janvārī Ādažu novada pašvaldības domes sēdē apstiprināts lēmuma projekts “Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības iestādēs no 2024. gada 1. janvāra”, kurā noteiktas viena izglītojamā izmaksas Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestādēs.

Veikti faktisko izmaksu aprēķini uz vienu izglītojamo pašvaldības izglītības iestādēs:

  • Ādažu vidusskolā – 82.49 eiro,
  • Carnikavas pamatskolā – 82.06 eiro,
  • Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”   – 341.37 eiro,
  • Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” – 273.02 eiro,
  • Siguļu pirmsskolas izglītības iestādē “Piejūra” – 354.10 eiro,
  • Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē “Mežavēji” – 387.40 eiro,
  • Ādažu vidusskolas pirmsskolas izglītības grupās – 234.33 eiro.

Skolēnu uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas pašvaldību savstarpējos norēķinos par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Ādažu novada pašvaldības izglītības iestādēs šogad izglītojas pavisam 3661 bērns. Vislielākais audzēkņu skaits ir Ādažu vidusskolā – 2018, kam seko Carnikavas pamatskola ar  570 skolēniem. No pirmsskolas izglītības iestādēm viskuplākais bērnu skaits ir Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” – 322, Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” – 259, Siguļu pirmsskolas izglītības iestādē “Piejūra” – 209, Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē “Mežavēji” – 188 un Ādažu vidusskolas pirmsskolas izglītības grupās – 95 bērni.