Veselība
Senioru vingrošana, Foto: pexels
Foto: Pexels

Aicinām seniorus piedalīties vingrošanas nodarbībās Tamāras Kosmačevas vadībā (pieteikšanās pa tālruni +371 29104320, sūtot īsziņu, norādot dalībnieka vārdu un uzvārdu). Pieteikšanās ir apstiprināta pēc nodarbību vadītājas apstiprinošas atbildes saņemšanas īsziņas veidā). Dalībnieku skaits nodarbībās ierobežots!

Nodarbību īstenošana tika uzsākta 2022.gada decembrī, savukārt 2023.gada vasaras mēnešos tika ieturēta neliela pauze, nodarbības atsāksies 18. septembrī. Kopumā visa projekta ietvaros plānotas 60 nodarbības, t.sk. pārgājieni, kā arī 2 nodarbības fizioterapeita vadībā. Nodarbības notiks pirmdienās un trešdienās plkst. 9.00-10.30. Par nodarbību norisi, precīziem nodarbību datumiem un izmaiņām nodarbību norisē lūgums sazināties ar nodarbību vadītāju Tamāru Kosmačevu.

Nodarbību norises vieta: kultūras nams "Ozolaine" (Jūras iela 1A, Carnikava, Carnikavas pagasts).

Lai gan vingrošanas nodarbību laikā fiziskās aktivitātes plānotas lēnā tempā, lūgums katram dalībniekam izvērtēt savu veselības stāvokli un fiziskās sagatavotības līmeni dalībai nodarbībā! Nodarbību laikā tiks veikta fotofiksācija projekta publicitātes mērķu nodrošināšanai.

Dalība nodarbībās ir bezmaksas!

Aktivitātes īstenotas iniciatīvu projekta “Vingrošana senioriem” ietvaros, ar Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu atbilstoši pašvaldības 25.05.2022. nolikumam Nr.19 “Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā”.