Ģimene Jaunumi pašvaldībā

Atgādinām, ka Ādažu novada pašvaldība vienu reizi kalendāra gadā piešķir pabalstu 50  eiro katram daudzbērnu ģimenes bērnam vecumā no 7 līdz 24 gadiem.

Lai saņemtu pabalstu, bērna likumiskajam pārstāvim jāiesniedz
 Ādažu novada sociālajam dienestam iesniegumu un jāpievieno izglītības iestādes izziņas kopiju, ja bērns iegūst augstāko izglītību.

Iesniegumu var iesniegt:

  • elektroniski soc.dienests@adazi.lv, ja iesniegums ir elektroniski parakstīts E-adrese 
  • klātienē Gaujas ielā 13/15, Ādažos vai Garajā ielā 20, Carnikavā
  •  sūtot pa pastu.

Iesniegums pabalsta piešķiršanai jāiesniedz katru gadu no 1. janvāra līdz 1. decembrim. 


Ja daudzbērnu ģimenē ir aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti bērni, iesniegumā norāda aizbildniecības vai ievietošanas audžuģimenē nodibinātāja iestādes nosaukumu, lēmuma datumu un numuru.


Daudzbērnu ģimene Ādažu novadā ir ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus, turklāt par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, bet iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Lai pretendētu uz pabalstu, vismaz vienam no vecākiem kopā ar aprūpē esošiem trīs vai vairāk bērniem ir jābūt deklarējušam dzīves vietu Ādažu novada administratīvajā teritorijā.