Ēka Pirmajā ielā 42a, Ādažos

Cienījamie Ādažu novada iedzīvotāji! Vēlamies Jūs informēt, ka Ādažu novada pašvaldība no 20. februāra līdz 4.martam veic iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu Jūsu viedokli par ēkas Pirmajā ielā 42a vēlamo izmantošanu. Projekta “LIFE_BauhausingEurope” ietvaros plānots veikt ēkas atjaunošanu, kā arī veicināt tās pieejamību iedzīvotājiem. Mums ir svarīgi uzzināt Jūsu domas un vēlmes par šo pašvaldības īpašumu, kā arī saprast, kā tā izmantošana nākotnē varētu labvēlīgāk ietekmēt Ādažu pilsētas un novada attīstību.

Kāpēc veicam aptauju?
Ādažu novada attīstība ir mūsu kopīgais uzdevums. Ādažu novada pašvaldība cenšas nodrošināt, lai lēmumi par pilsētas īpašumiem tiktu pieņemti, ņemot vērā apkaimju iedzīvotāju viedokli. Tā kā ēka Pirmajā ielā 42a ir objekts, kam ir potenciāls kļūt par kopienu pulcēšanās vietu un vietu, kur organizēt dažādas sabiedrībai svarīgas aktivitātes, vēlamies uzzināt, kādas ir novada iedzīvotāju vēlmes un idejas attiecībā uz ēkas izmantošanu nākotnē.

Kas notiks ar ēku Pirmajā ielā 42a?
Projekta “LIFE_BauhausingEurope” ietvaros plānots veikt ēkas atjaunošanu un uzsākt aktivitātes ēkas plašākai izmantošanai sabiedrības vajadzībām (sanāksmju organizēšanai u.c.). Aicinām dalīties ar idejām un priekšlikumiem par to, kā šo ēku turpmāk labāk izmantot. Vai Jūs domājat, ka tai būtu jākļūst par kopienas māju, uzņēmējdarbības telpu, vai, iespējams, par kaut ko citu? Jūsu ieteikumi ir ļoti svarīgi, lai veidotu kopējo redzējumu par šo objektu. Balstoties uz iedzīvotāju sniegtajiem priekšlikumiem pašvaldība nākotnē varētu pārskatīt ēkas esošo izmantošanu.

Kā piedalīties aptaujā?
Aptauja tiek organizēta elektroniskā veidā, saite uz aptaujas anketu ir pieejama ŠEIT.

Visi iedzīvotāju ieteikumi un viedokļi tiks apkopoti, izskatīti un publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē. Pašvaldība ir apņēmusies lēmumu par ēkas Pirmajā ielā 42a darbības attīstību pieņemt, ņemot vērā plašu sabiedrības iesaistīšanos un intereses.

Gaidām Jūsu aktīvu dalību un vēlamies pateikties Jums par Jūsu ieguldījumu Ādažu pilsētas attīstībā. Kopīgi radīsim labāku nākotni!

logo rinda - es, bauhausing, vraa

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības Life programmas saskaņā ar granta līgumu Nr. 101113886. Par šī dokumenta saturu atbild tikai LIFEBauhausingEurope projekts, un tas ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Projekts ir saņēmis finansējumu no valsts budžeta apakšprogrammas “LIFE programmas projekti”.