gaujas baltezera kanāls
plakāts ar aicinājumu tikties par gājēju celiņu

Aicinām tuvākās apkaimes iedzīvotājus 27.aprīlī plkst.18.00 uz tikšanos par projektu "Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas-Baltezera kanālu", lai skaidrotu projekta mērķi un atbildētu uz jautājumiem. 

Alderu ciems kļūst aizvien blīvāk apdzīvots, tiek celtas jaunas mājas un galvenā savienojošā iela (Kanāla iela) ir ar intensīvu auto satiksmi, nepiemērota gājēju/velo kustībai, jo īpaši skolēniem un jauniešiem. Lai uzlabotu vietējo iedzīvotāju mobilitātes iespējas un drošību, attīstītu publisko ūdeņu tuvumā esošo infrastruktūru, kā arī palielinātu šo vietu sakārtotību un pievilcību, veicinātu tās ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības potenciālu, pašvaldība plāno īstenot projektu “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas-Baltezera kanālu”. 

Projekta mērķis ir izveidot pastaigu celiņu gar Gaujas – Baltezera kanālu posmā no Zušu ielas (gājēju tilta pie Mazā Baltezera) līdz Podnieku ielai, atklājot vēsturiskā industriālā mantojuma Gaujas - Baltezera kanāla burvību.

Celiņš tiktu izmantots kā ērts savienojums Alderu ciemam ar Ādažu centru, kur pieejami ikdienā nepieciešami pakalpojumi, izglītības iestādes u.tml., celiņš nodrošinātu arī iedzīvotāju iesaistīšanos fiziskajās aktivitātēs, izmantojot to kā jaunu maršrutu ikdienas pastaigām, skriešanai u.tml.

Projekta ietvaros plānots izbūvēt pastaigu celiņu aptuveni 2 km garumā posmā no Zušu ielas (gājēju tilta pie Mazā Baltezera) līdz Podnieku ielai, kas būtu piemērots gājēju kustībai gar kanālu starp ūdensteci un apbūves zonu. Pastaigu celiņš lielākoties tiks veidots ar grants segumu. Lai nodrošinātu tā nepārtrauktību, atsevišķās zonās tiktu izveidots koka klājs vai koka laipas (ja nepieciešams). Precīzs pastaigu celiņa risinājums tiks izstrādāts būvniecības dokumentācijas izstrādes laikā.

Celiņa izveides rezultātā tā tiešie lietotāji (primārā mērķauditorija) būtu tuvumā dzīvojošie iedzīvotāji (Alderu un Baltezera iedzīvotāji). Projektu plānots pabeigt 2025.gada septembrī.