Konkurss "Sabiedrība ar dvēseli"
sabiedrība ar dvēseli projekts
NIG “Vecāki bērnu priekam” projekta “Krāsainā bērnība” īstenošana

Šī gada konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros Ādažu novadā tika apstiprināti un tiek īstenoti 24 iedzīvotāju iniciēti projekti. Atgādinām, ka konkursa mērķis ir uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Ādažu novadā, veicinot viņu iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi.

Konkursā tiek īstenoti projekti, kurus izplānoja un arī īsteno paši iedzīvotāji. Lielākā daļa no apstiprinātajiem projektiem paredz veikt teritorijas labiekārtošanas darbus, tomēr ir arī vairāki projekti tehnisko līdzekļu radīšanai izglītojošām, kultūras, sporta un sociālajām norisēm, kā arī divi kāpņu telpu remonti.

Projekti jāīsteno līdz 15.septembrim. Veiksmi un izturību visām projektu grupām!

 

Pirmās ielas 43 septītā kāpņu telpa, sabiedrība ar dvēseli projekts
NIG “Astoņi no septītās” projekta “Pirmās ielas 43 septītā kāpņu telpa” īstenošana