Jaunumi novadā Teritorijas plānojums
19celi

Gaujas ciema “Salūts” ciematā vēsturiski ceļi un ielas netika izveidoti, savukārt zeme zem ceļiem tika nodota pašvaldības īpašumā tikai 2021. gadā. Adreses visām ēkām tika saglabātas no kādreizējā nosacītā to sadalījuma pa sektoriem (piemēram, “Salūts 2. sektors 68”, Gauja, Carnikavas pag., Ādažu nov.”). Ādažu novada pašvaldības Adrešu sakārtošanas darba grupa (Darba grupa) izvērtēja objektu adreses, veica apsekošanu dabā un konstatēja, ka adrešu sakārtošanu jāveic divos posmos, sakārtojot ielu tīklu un mainot adreses ielām piegulošiem īpašumiem.

Lai noteiktu iedzīvotāju (īpaši – tādu, kam pieder īpašumi teritorijā) viedokli par ielu nosaukumiem, tika organizēta aptauja. Aptauja norisinājās no 01.01.2024. līdz 29.02.2024., tika nodrošinātas iespējas balsot gan internetā, gan iesniedzot aptaujas veidlapu klātienē pašvaldības klientu apkalpošanas centros. Iedzīvotājiem tika piedāvāti trīs sagatavoti ielu nosaukumu saraksti – ar akmeņu, saldumu vai sēņu nosaukumiem. Tāpat iedzīvotājiem bija iespēja piedāvāt savu variantu. Aptaujas nosacījumos tika paredzēts, ka “Salūts” teritorijā esošo īpašumu īpašnieku balsīm būs desmit reizes lielāks punktu skaits nekā pārējo iedzīvotāju balsīm. Kopā nobalsojuši 132 iedzīvotāji, t.sk. 52 iedzīvotāji, kam pieder īpašums šajā teritorijā. Aptaujā 47% balsis tika saņemtas par ielām ar akmeņu nosaukumiem, 26% par ielām ar saldumu nosaukumiem, sēņu nosaukumi guvuši 14% balsis un 13% balsis veidoja iedzīvotāju priekšlikumi.

Darba grupa apstiprināja šādu ielu nosaukumu sarakstu: Safīru iela, Opālu iela, Pirītu iela, Topāzu iela, Tirkīzu iela, Smaragdu iela, Ahātu iela, Ametistu iela, Lazurītu iela, Oniksu iela, Kvarcu iela, Jašmu iela, Kristālu iela, Pērļu iela, Cirkonu iela, Rubīnu iela, Granītu iela, Nefrītu iela, Dimantu iela.