Domes un komiteju sēdes

Trešdien, 15. novembrī, plkst. 9.00, Carnikavā, Stacijas ielā 5 (Sēžu zālē), notiks Ādažu novada pašvaldības Finanšu komitejas sēde: Ar sēdes darba kārtību var iepazīties šeit: