Domnīca Tikšanās ar iedzīvotājiem
ciemu attīstība, Alderi, 10. jūlijs

Lai pašvaldībā plānoto Ādažu novada attīstību saskaņotu ar aktuālākajām vietējo kopienu vajadzībām un sava ciema attīstības redzējumu, veicinātu iedzīvotājus iesaistīties savas dzīvesvietas attīstībā, Ādažu novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļa kopā ar vietējām kopienām turpina Ādažu novada ciemu attīstības plānu izstrādi līdz 2027.gadam.

Līdz šim šāda attīstības plāna izstrāde Ādažu novada teritorijā ir veikta tikai vienam ciemam: 2019. gadā projekta “Coast4us” (“Piekraste mums”) ietvaros attīstības plāns tika izstrādāts Garupes ciemam. Ceram, ka pārējie novada ciemi sekot šai pieredzei un pārņemt Garupes labo praksi.

10. jūlijā  plkst. 18.00 Alderu pludmalē notiks tikšanās ar Alderu ciema iedzīvotājiem. Jūlijā plānotas tikšanās arī ar Carnikavas un Ādažu Eimuru (17.jūlijā), kā arī Lilastes (31.jūlijā) ciemu iedzīvotājiem.

Aicinām visus interesentus, kam ir viedoklis par nepieciešamajām izmaiņām šo ciemu teritorijā, kā arī vēlme līdzdarboties to attīstībā un kopīgu mērķu noteikšanā, nākt uz plānotajām sanāksmēm! Lai jau iepriekš sāktu vērtēt Ādažu novada iedzīvotāju viedokli par situāciju savā ciemā un vēlamajām tā izmaiņām līdz 2027.gadam, aicinām piedalīties arī aptaujā. Aptauja tiek organizēta elektroniski, aicinām to aizpildīt ŠEIT.