Jaunieti! Piedalies jauniešu iniciatīvu projektu konkursā!

Aicinām sarosīties aktīvos, radošos un sportiskos mūsu novada jauniešus! Ādažu novada dome izsludina jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kura mērķis ir veicināt iniciatīvas jauniešu iekļaušanai Ādažu novada kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot to fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību.

Katram konkursa uzvarētājam piešķir līdz 500 EUR. 

Finansējumu var piešķirt šādām aktivitātēm: 

  • neformālā mācīšanās;
  • jauniešu iesaiste brīvprātīgā darbā;
  • fiziskās aktivitātes, kas neprasa ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību sporta veidā (piemēram, atklātie treniņi, amatierturnīri, u.tml.)
  • radošā izpausme (piemēram, radošās darbnīcas, izstādes);
  • nodarbinātības vai uzņēmējdarbības veicināšana;
  • vides teritorijas labiekārtošana.


Dokumenti:

Projekta pieteikumu (1.pielikums) ar norādi "Pieteikums jauniešu iniciatīvu projektu konkursam" jāiesniedz e-pastā: dome@adazi.lv, kā elektronisku dokumentu ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu līdz 21. aprīlim. 

Papildus informāciju varat iegūt, sazinoties ar Jaunatnes lietu speciālisti Ievu Pelcmani pa tālruni +371 25715070 vai e-pastu ieva.pelcmane@adazi.lv.​​​​​​​

Papildus informācija:

Ieva Pelcmane

Jaunatnes lietu speciāliste (jaunatnes lietas, skolēnu vasaras nodarbinātība)
ieva.pelcmane [at] adazunovads.lv