Sniedze

Sniedze Brakovska

Deputāte
sniedze.brakovska [at] adazunovads.lv

Saraksts: Latvijas Reģionu Apvienība (ievēlēta no “Kustība “Par!””, Jaunā Vienotība)
Pamatdarbības vieta, amats: Privātā pirmsskola “Patnis” Ādažu filiāle – Pedagoģe, Biedrība “Garciemieši” – Valdes priekšsēdētāja, Carnikavas pamatskolas vecāku padome – Priekšsēdētāja vietniece
Izglītība: Latvijas Universitāte (1.līmeņa augstākā izglītība pirmsskolas pedagoģijā un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija), Biznesa augstskola Turība (maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (MBA) un uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija), Latvijas Universitāte (sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē), Rīgas Valsts 1.ģimnāzija (vispārējā vidējā izglītība)

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties