Apbalvojums goda ādažnieks par mūža ieguldījumu latviešu mūzikas attīstībā – komponistam Gunāram Freidenfeldam

Mūziķa Gunāra Freidenfelda devums mūsu populārajā mūzikā ir plašs un daudzpusīgs – viņa komponētās dziesmas iegājušas žanra zelta repertuārā; praktiskai muzicēšanai kā trompetists mūziķis nodevies orķestrī Armatūra, karavīru ansamblī Zvaigznīte, Rīgas estrādes orķestrī; Freidenfelds vadījis vairākus ansambļus un kopš 80. gadiem Latvijas radio mūzikas redaktora darbā daudz darījis popmūzikas izpētē un popularizēšanā. Pašlaik mūziķis vada Ādažu vīru vokālo ansambli, ar kuru koncertē.

GADA ĀDAŽNIEKS NOVADA POPULARIZĒŠANĀ – Ādažu novada iedzīvotājs, „Dzīvo sapņu dārza”idejas autors un īstenotājs JĀNIS KAĻIŅIČS.

Ādažnieks Jānis Kaļiņičs, kurš ar savu entuziasmu un par saviem personīgajiem līdzekļiem izveidoja unikālu projektu – Dzīvo sapņu dārzu, kas atdzīvināja Ādažu centru, pulcējot tajā gan lielus, gan mazus ādažniekus un viņu viesus. Īsā laikā Dzīvo sapņu dārzs kļuva par iemīļotāko pulcēšanās vietu ģimenēm. Daudziem bērniem tā bija pirmā reize mūžā iepazīt mājdzīvniekus, pabarot tos, kā arī pašiem kļūt par palīgiem šajā lauku sētā. Viens cilvēks tik lielai sabiedrības daļai spēja sagādāt prieku, iespēju komunicēt ar dzīvo radību un rūpēties par to!  Dzīvo sapņu dārzs izraisīja interesi arī plašākā apkārtnē –  Jāņa lolojums tika atspoguļots gan presē, gan TV raidījumos. Jānis pozitīvā gaismā licis izskanēt Ādažu vārdam visā Latvijā! Paldies viņam! 

GADA ĀDAŽNIEKS nominācijā MECENĀTISMS – SIA „EMERALD BALTIC” valdes loceklis VALĒRIJS BULĀNS.

Valērijs Bulāns kā uzņēmējs finansiāli un materiāli atbalsta novada iedzīvotājiem domātos kultūras, izglītības, sporta un citus sabiedriskā labuma pasākumus.  Viņa vadītais uzņēmums jau vairākus gadus atbalsta arī basketbola kluba “Emerald” komandas darbību,  pateicoties šim materiālajam atbalstam kluba spēlētāji, kas pārstāv vairākus Ādažu novada ciemus, var aktīvi pavadīt savu brīvo laiku, kā arī pārstāvēt Ādažu novadu savas līgas ietvaros nacionālā līmenī. Īpaši atzīmējamas  ir arī Valērija cilvēciskās īpašības – ārkārtīga cieņa un tolerance pret jebkuru prasītāju – pat īsā laikā, atkārtoti jautāts pēc atbalsta, viņš vienmēr pārliecinās, vai ar prasīto būs gana un vai ir vēl kādas iespējas, kā viņš varētu palīdzēt. 

GADA ĀDAŽNIEKS nominācijā SABIEDRISKĀ DARBĪBA – Veterinārās klīnikas SIA PURNI veterinārārste INTA KOKINA

Inta rūpējas par mūsu mīļdzīvnieku veselību un labsajūtu. Šis ir darbs diennakts garumā, nežēlojot sevi un savu laiku. Intas sirdī vietu atrod arī tie četrkājainie draugi, kuri citiem nav bijuši vajadzīgi, ārstējot un rodot viņiem pagaidu vietu savās mājās, līdz sameklēti jauni saimnieki. Viņas ikdiena ir mīlestība pret dzīvniekiem, pacietība un lieliska prasme kontaktēties. Inta ar savu darbu apliecina, ka ikviena dzīvība ir liela vērtība. Ikviena. 

GADA ĀDAŽNIEKS nominācijā IZGLĪTĪBA – Ādažu Mākslas un mūzikas skolas mākslas nodaļas vadītāja DAINA GRŪNVALDE

Jau 30 gadu garumā augsti profesionālā un sirdsgudrā pedagoģe Daina strādā pēc savas izstrādātās mācību programmas, mācot apzināties mūsu tautas kultūras vērtības. Skolotājai vienmēr izdodas atrast audzēkņos viņu stiprās puses, veidojot savstarpēju uzticību. Audzēkņi Dainas nodarbības apmeklē ne tikai, lai uzlabotu savus mācību sasniegumus ieskaitēs un skatēs, gatavotos konkursiem un izstādēm, bet lai vienkārši gūtu iedvesmu, mieru un ticību savām spējām. Daina Grūnvalde – eleganta, smalkjūtīga un radoša sieviete, kura mākslas pasaulē prot iedvesmot ne tikai audzēkņus, bet arī savus kolēģus. 

Ādažu novada domes apbalvojumu – Goda rakstu – saņēma Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja SANDRA BREIDAKA.

Sandriņa – tā savu vadītāju mīļi sauc viņas vadītās iestādes darbinieki un arī bērni. Viņa katram cilvēkam piemeklē īpašus vārdus, jo katru cilvēku uzskata par īpašu.  Arī katrs bērns, viņasprāt, ir īpašs. 90. gados, kad viss ’’ juka un bruka’’, Sandra bērniem vienlaikus bija gan audzinātāja, gan auklīte, gan muzikālā audzinātāja, gan veļas pārzine. Sandra strādāja,  vienlaikus pulcinot ap sevi kopā domubiedrus un bijušos bērnudārza darbiniekus. Tā izveidojās Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde, kurā šobrīd ir 15 grupas un vairāk nekā 350 bērnu. Katrs, kurš reiz runājis ar Sandriņu, jūtas īpašs, novērtēts, sāk mirdzēt, kā dzirdējis eņģeļu spārnus švīkstam. 

Ādažu novada domes apbalvojumu – Pateicības rakstu – saņēma SIA „LAIK” pirmsskolas izglītības iestādes PASAKU VALSTĪBA saimniecības vadītāja- pavāre GITA BUKINA.

Gitas sirds siltums un rūpes par bērniem ikdienas darbā, lieliskā humora izjūta, kas aizrauj un iedvesmo kolēģus – viņa ir atradums, kurš no maza pumpura pārvērties ziedā, kas savā skaistumā dalās ar visiem apkārtējiem.  Gita nerimstoši pilnveido savu profesionalitāti, viņa ikdienā māca bērniem veselīga uztura pamatprincipus, kā arī patstāvību un prasmes, gatavojot ar bērniem kopīgas maltītes. 

sanda-sile_pasaku-valstibaĀdažu novada domes apbalvojumu – Pateicības rakstu – saņēma SIA „LAIK” pirmsskolas izglītības iestādes PASAKU VALSTĪBA pedagoģe, metodiķe SANDA SĪLE.

Sandas radošumam nav robežu. Viņa veido izglītojošas filmas bērniem par Latvijas skaistākajām vietām, dabas norisēm, sakoptu vidi un cilvēku neapdomīgās rīcības sekām, sižetos reportieru un skolotāju lomās iejūtas bērni paši. Sanda ap sevi pulcē arī citus pirmsskolas pedagogus organizējot izglītojošus seminārus, lai  kopīgi apzinātu bērnu talantus, spētu attīstīt viņu prasmes un iemaņas un veidotu mazo cilvēku par dzīvi mīlošu, darbīgu un radošu personību. 

Ādažu novada domes apbalvojumu – Pateicības rakstu – saņēma Ādažu viduskolas atbalsta biedrības biedrs, Ādažu vidusskolas vecāku padomes priekšsēdētājs JĀNIS GRASIS.

Jānis Grasis Ādažu vidusskolas dzīvē iesaistās jau astoņus gadus, trīs no tiem – kā skolas vecāku padomes priekšsēdētājs. Kopš iesaistīšanās Ādažu vidusskolas atbalsta biedrībā, aktīvi darbojas un piedalās biedrības projektos ne tikai ar padomu, bet arī ar savu darbu brīvajā laikā, ņemot rokās špakteles lāpstiņu un krāsas otas, lai atjaunotu skolas observatoriju. Jānis Grasis ir apvienojis vecākus, skolēnus un skolotājus, viņš ir atradis ceļus, pa kuriem ejot, var sadzirdēt dažādus viedokļus un tomēr atrast kopīgo, lai skolas dzīvi padarītu saprotamāku arī citiem.