Atrašanās vieta

Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads
  • Adrese Carnikavā - Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads

Darbinieki

Arnis Rozītis

Vadītājs - Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads
arnis.rozitis [at] adazunovads.lv

Edvīns Krūms

Vadītāja vietnieks sporta jautājumos - Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads
edvins.krums [at] adazunovads.lv