Dienas aprūpes centra darba laiks

 • Pirmdiena 8.00 – 17.00
 • Otrdiena 8.00 – 17.00
 • Trešdiena 8.00 – 17.00
 • Ceturtdiena 8.00 – 17.00
 • Piektdiena 8.00 – 16.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Rehabilitācijas centra darba laiks

 • Pirmdiena 08.00-17.00
 • Otrdiena 09.00-18.00
 • Trešdiena 08.00-17.00
 • Ceturtdiena 09.00-18.00
 • Piektdiena 08.00-16.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Iveta Mežīte

Vadītāja
iveta.mezite [at] adazunovads.lv

Kristīne Patmalniece

Sociālais darbinieks, silto smilšu speciālists - dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs
kristine.patmalniece [at] adazunovads.lv

Laura Vegere

Ergoterapeite  - rehabilitācijas centrs
laura.vegere [at] adazunovads.lv

Kristīne Karole

Fizioterapeite - rehabilitācijas centrs
kristine.karole [at] adazunovads.lv

Antra Meola

Sociālais rehabilitētājs - dienas aprūpes centrs
antra.meola [at] adazunovads.lv

Baiba Engere

Sociālais aprūpētājs - dienas aprūpes centrs
baiba.engere [at] adazunovads.lv

Ance Simanoviča

Aprūpētājs - dienas aprūpes centrs
ance.simanovica [at] adazunovads.lv

Nora Vaišļa

Mājturības pedagogs - dienas aprūpes centrs
nora.vaisla [at] adazunovads.lv

​​​​​​​Dienas aprūpes centrs "Ādažu Ūdensroze"

Dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs “Ādažu Ūdensroze” darbojas no 2022.gada 4.jūlija.

Ikdienā Dienas aprūpes centrā pakalpojumu saņem 15 klienti ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem tiek sniegts psihosociālais atbalsts, attīstītas patstāvīgai dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas, veicināta pozitīvas saskarsmes veidošana, celta izpratne par garīgās veselības un veselīga dzīvesveida jautājumiem, veicināta interese un iniciatīva iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs, nodrošināta iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Pakalpojuma pieprasīšana un piešķiršana

1. Pakalpojuma pieprasītājs vai likumiskais pārstāvis pašvaldības sociālajā dienestā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai, iesniedz:

 • iesniegumu;
 • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un kontridikācijām pakalpojuma saņemšanai;
 • psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai.

2. Sociālais dienests izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.


Rehabilitācijas centrs "Ādažu Ūdensroze"

Nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Pakalpojumus var saņemt bērni kuriem ir funkcionāli traucējumi vai piešķirta invaliditāte vecumā no 1 līdz 18 gadiem.

Rehabilitācijas centra mērķis ir dot iespēju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem sasniegt un saglabāt optimālo fiziskās, sensorās, intelektuālās, psihiskās un sociālās funkcionēšanas līmeni, kas palīdzētu mainīt viņu dzīvi, ļaujot sasniegt iespējami augstāko neatkarības līmeni.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros bērns var saņemt:

silto smilšu nodarbības, kas sevī apvieno pasaulē pazīstamās siltumterapijas, sammoterapijas un Dabas vides estētikas metodisko struktūru, kas nodrošina siltuma un smilšu pieskārienu efekta saņemšanu vieglā un vispārpieejamā formā. Atrodoties siltajās smiltīs, bez piespiedu iejaukšanās, dabīgā veidā smilšu „kristāliņi” veic roku pirkstu, pēdu un visa ķermeņa dabīgu masāžu, sīkās muskulatūras stimulāciju. Impulsu plūsma, ko cilvēks saņem siltajās smiltīs, vienkārši un dabiski rada apstākļus, kuri spēj atmodināt organisma sistēmā mītošo senāko „arhitipisko” informāciju un visatbilstošākajā veidā dod spēku atjaunotnei.

Fizioterapeita nodarbības, kas var palīdzēt novērst dažādus attīstības un funkciju traucējumus. Fiziskās aktivitātes līdzsvaro nervu sistēmu, uzlabo stāju, rodas fiziskais muskulatūras spēks. Fiziskas aktivitātes veicina arī bērna/jaunieša attīstību kopumā - uzlabojas kognitīvās funkcijas, emocionālā labsajūta un pieaug pašapziņa. Fizioterapijas nodarbības palīdzēs arī sāpju mazināšanai un kustību funkciju atjaunošanai.

Ergoterapeita nodarbības, kuru galvenais mērķis ir palīdzēt bērniem un jauniešiem ar dažāda veida traucējumiem apgūt vai atgūt prasmes, kas ļauj cilvēkam būt pēc iespējas neatkarīgam ikdienas aktivitātēs (attīstīt, uzlabot vai uzturēt savas spējas un prasmes pašaprūpes, produktīvās un brīvā laika jomās (spēlēšanās iemaņas; prasmes, kas nepieciešamas ikdienā, bērnudārzā, skolā, u.c.)). Ergoterapeits savā darbā izmanto daudzveidīgas terapeitiskās tehnikas un aktivitātes, kuras palīdz veicināt un pilnveidot mobilitātes un kognitīvās prasmes, komunikāciju un integrēšanos sabiedrībā. Sniedz konsultācijas par dažāda veida tehniskajiem palīglīdzekļiem, iespējām pielāgot vidi konkrētām vajadzībām.

Pakalpojuma saņemšana:

Ādažu novada pašvaldībā deklarētiem bērniem, kuriem noteikta invaliditāte, pakalpojumu piešķir, ņemot vērā bērna individuālās vajadzības, 40 pakalpojuma reizes gadā bez maksas pašvaldības sociālās rehabilitācijas infrastruktūrā pieejamiem pakalpojumiem, kas iekļauti bērna individuālajā sociālās rehabilitācijas plānā, speciālista vai ārsta nosūtījumā vai izrakstā no veselības kartes.

2. Citu pašvaldību bērniem, kuri vēlas pakalpojumu saņemt Ādažos, saskaņā ar pašvaldības, kurā deklarēta dzīvesvieta, saistošajiem noteikumiem par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību.

3. Pakalpojumu nodrošina pakalpojuma sniegšanas speciālista noteiktajā rindas kārtībā.

Pakalpojuma pieprasīšana un piešķiršana

1. Pakalpojuma pieprasītājs (bērna likumiskais pārstāvis) pašvaldības sociālajā dienestā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai, iesniedz:

 • iesniegumu;
 • ģimenes ārsta vai speciālista izrakstu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību, tā veidu un apjomu.

2. Sociālais dienests izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu rehabilitācijas centrā “Ādažu Ūdensroze” ir iespējams saņem par samaksu, saskaņā ar Ādažu novada pašvaldības apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi.