Statuss:
Īstenošanā
  • Līdzfinansētājs: 
  • Īstenošanas laiks: 2018.-2023.
  • Kopējās izmaksas: 3 207 803 euro
  • Finansēšanas avoti un to apjoms: ERAF – 896 265 euro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 202 125 euro, pašvaldība - 2 109 414 euro

Projekta mērķis:

Samazināt plūdu un krasta erozijas riskus Ādažu novadā.

Projekta ietvaros plānotās darbības:

  1. Atjaunot Ādažu centra poldera esošo dambi pik. 00/00-15/57 un krājbaseinu.
  2. Pārbūvēt centra poldera sūkņu staciju, kā arī veikt krastu stiprinājumu izbūvi posmā no A-1 līdz Kadagas tiltam, izskalojuma vietās.