Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde (bērnudārzs) “Strautiņš”

Ādažu Bērnudārza vēsture cieši saistīta ar Ārijas Kaulas vārdu. Šajā laikā, kad visi Latvijas bērnudārzi tika celti pēc tipveida projektiem, tieši viņa bija tā, kas sameklēja individuālu projektu Ādažiem.  Ārija Kaula ieviesa savas jaunās idejas un šo projektu  izauklēja visu tā tapšanas un celtniecības laiku. Un tā, pašā Ādažu centrā tika uzcelts jaunais kolhoza bērnudārzs. Lai gan Ārija Kaula bija tikai konsultante, tomēr viņas klātbūtne bija ļoti jūtama. Toreiz visiem komjauniešiem bija jānostrādā astoņas stundas mēnesī bez atalgojuma bērnudārza tapšanā – celtniecības palīgdarbos.
1983. gada oktobrī dārziņš nonāca bērnu rīcībā, tā nosaukums “Strautiņš” tika pārņemts no Baltezera bērnudārza. Par bērnudārza vadītāju iesākumos bija Aleksandra Orlova, bet pēc vairākiem gadiem, tā īsti nespējot iejusties Ādažos, darbu atstāj un viņas vietā nāk Sarmīte Bogdanova, kura līdz tam laikam strādājusi Ādažu bērnudārzā par auklīti. Vēlāk par bērnudārza vadītāju sāka strādāt Sandra Breidaka.

Bērnudārzs “Strautiņš”
 Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde (bērnudārzs) “STRAUTIŅŠ”
Bērnudārza “Strautiņš” baseina atklāšana 1983. gadā.  Pirmā no kreisās bērnudārza direktore Sarmīte Bogdanova.
Bērnudārza “Strautiņš” baseina atklāšana 1983. gadā. Pirmā no kreisās bērnudārza direktore Sarmīte Bogdanova.
Ādažu bērnudārza “Strautiņš” ziemas dārzs  20.gs. 80.gadi.
Ādažu bērnudārza “Strautiņš” ziemas dārzs 20.gs. 80.gadi.

 

Bērnudārzs “Strautiņš”
Bērnudārza ēkā viss bija paredzēts bērnu harmoniskai attīstībai. Bērnudārzā ierīkots ziemas dārzs ar dzīvās dabas stūrīti, kur bērni varēja barot putnus, bruņurupučus, kā arī kopt augus. Lai jaunā paaudze fiziski attīstītos, bērnudārzā atradās divi baseini. Bērnudārzā bija metodiskais kabinets, medicīniskais kabinets, logopēda kabinets, fizioprocedūru kabinets, bibliotēka, mūzikas zāle, aktu un sporta zāle, veļas māja, virtuve, frizētava un ēdamzāle darbiniekiem.

Bērnudārzs bija domāts 325 vietām, pavisam trīspadsmit grupiņām. Sākumā viena grupiņa bija atstāta nodarbībām bērniem ar speciālām vajadzībām – logopēdiskā grupa. Bija arī diennakts grupa, bērniem, kuru vecāki strādāja maiņās. Bērnudārzs kolhozniekiem bija par brīvu, tikai divas stundas mēnesī bija jānostrādā bērnudārza sakopšanā. Kopējais darbinieku skaits bija tuvu pie 100 cilvēkiem.
Pienāca pārmaiņu laiks, kolhozi sāka putēt, bērnudārzus likvidēja, to darbiniekus atlaida. Neviens neprata un nezināja, kā to var glābt. Tā 1991. gada 4. martā kolhoza vadība paziņoja, ka Ādažu bērnudārzs „Strautiņš” tiekot slēgts. Pēc bērnudārza likvidēšanas telpas izīrēja Brīvajai Valdorfa skolai. Viena dārziņa spārnā trīs grupiņas tika izīrētas Ādažu vidusskolai,  pirmās klases bērnu nodarbībām. Skolotājas, kurām nebija kur atstāt savus mazuļus, apvienojās un lūdza, lai tiktu saglabāta vismaz viena bērnudārza grupiņa. Būdamas neatlaidīgas un enerģiskas, skolotāju pārstāves devās uz pagasta deputātu padomi, rakstīja vēstuli pašvaldībai, līdz beidzot panāca, ka viņu lūgums tika uzklausīts. Apvienoja divas no trim dārziņā izvietotajām sākumskolas klasēm vienā telpā, tā atbrīvojot vienu klases telpu mazo grupiņai, kur tagadējā mūsu vadītāja Sandra Breidaka sāka strādāt ar 17 dažādu vecumu skolotāju bērniem, vienlaikus būdama gan audzinātāja, gan auklīte, gan muzikālā audzinātāja, gan veļas pārzine. Pusdienas bērniem veda termosos no Podnieku ēdnīcas. Šoferis termosus atstāja pie bērnudārza žoga un Sandra pati tos nesa iekšā, dalīja ēdienu. Grupas telpa bija tukša. Sandra atveda savas personīgās mēbeles, vecāki sagādāja saliekamās gultiņas un gultas veļu, atveda savas klavieres un strādāja. Nostrādājot apmēram gadu, vienlaikus pulcinot kopā domubiedrus. Tā izveidojās Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāde. Sākumā darbojās viena grupa, tad atvēra kristīgo grupiņu, kas sākumā piederēja Brīvajai Valdorfa skolai un ar laiku pārveidojās par parasto grupiņu. Pakāpeniski nākot klāt pa vienai grupiņai, bērnudārzs pieauga līdz deviņām grupām. Ar laiku bērnudārza ēku nodeva Ādažu pašvaldības rīcībā un tika reģistrēta kā Ādažu pirmskolas izglītības iestāde. Pašlaik Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ir 15 grupas – kopā 350 bērni. 2018. gada augustā iestāde atguva savu vēsturisko nosaukumu “Strautiņš”.

Izmantotā literatūra:


Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaku valstība”

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “PASAKU  VALSTĪBA”
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaku valstība”

PII “Pasaku Valstība” darbojas kopš 2007. gada 1. jūlija. Ādažos privātās izglītības filiāle tiek atvērta 2013. gadā, nodrošinot ar 3 jaunām grupām. 2017. gadā “Pasku Vasltība” nosvinēja savu 10 gadu jubileju. Iestādes vadītāja ir Ilze Pētersone – Jezupenko, kura arī izveidoja privāto bērnudārzu. Uz doto brīdi filiālēs izglītojas jau ap 130 bērniem. Mācību darbs ir orientēts uz procesu, radot vēlmi un motivāciju bērnam pašam izzināt pasauli.

Informācija par PII Pasaku valstība NOVADPĒTNIECĪBAS datu bāzē


Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Patnis”

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “PATNIS”
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “PATNIS”

PII “Patnis” – literārās valodas vārdnīcā tā nozīme skaidrota kā indivīds, personība. Ikvienas mazās personības respektēšana un mīlēšana ir bērnudārza darba pamats. “Patnis” ir privātā pirmsskolas iestāde, kas ieguvusi starptautisko Ekoskolas sertifikātu un Zaļo karogu. Bērnudārzs atrodas Podniekos un atrodas daudzdzīvokļu ēkas pirmajā stāvā. Līdz ar to bērniem šī ir draudzīga un pazīstama vide tuvu mājām. “Patnis” Ādažos ir kopš 2006. gada un ir izveidojies par 9. grupu bērnudārzu, kuru ik dienu varēs apmeklēt 186 bērni.  2016. gadā Ādažos tiek atvērts otrs bērnudārzs, kas nodrošina papildus 90 vietas bērniem. “Patnis” ir mūsdienīgs bērnudārzs mūsdienīgā vidē. Privātajā pirmsskolā “Patnis” bērnus izglīto saskaņā ar dabu un tās norisēm, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību un personības veidošanos.

Informācija par PII Patnis NOVADPĒTNIECĪBAS datu bāzē


Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde “Mežavēji

Pirmsskolas izglītības iestāde “Mežavēji”
Pirmsskolas izglītības iestāde “Mežavēji”

 PII “Mežavēji”atrodas skaistā meža ielokā modernā, 2009.gadā uzceltā ēkā, kas aprīkota ar komfortablām grupu telpām, sporta zāli, sarīkojumu zāli un peldbaseinu. Iestādē darbojas 8 bērnu grupas, nodrošinot vietas 184 bērniem vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. 75 % no vietām tiek dota Nacionālo bruņoto spēku karavīru bērniem. Izglītības process tiek organizēts integrētu rotaļu veidā visas dienas garumā gan telpās, gan arī svaigā gaisā, ievērojot bērnu intereses, vajadzības un vecumposma īpatnības.

Informācija par PII Mežavēji NOVADPĒTNIECĪBAS datu bāzē


Ādažu vidusskolas bērnudārzs

Ādažu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestāde
Ādažu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestāde

Kopš 2021. gada 1. aprīļa Ādažu vidusskola uzsāka pirmsskolas programmu īstenošanu. Patreiz Ādažu vidusskolas bērnudārzā notiek  sagatavošanās process mācību uzsākšanai jaunās grupiņās.