Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Dzimtsarakstu nodaļa aktualizē – labo, papildina vai anulē un atjauno dzimšanas, laulības un miršanas ierakstus un ja nepieciešams, izsniedz atkārtoti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāiesniedz iesniegums, pievienojot reģistra izmaiņas pamatojošos dokumentus, kā arī dokumentu kopijas, kuros veicamas izmaiņas.

  Oriģināls:
  1. personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda;
  2. iesniegums, norādot civilstāvokļa reģistru ieraksta labošanas, papildināšanas, atjaunošanas, vai anulēšanas iemeslu;
  3. reģistra izmaiņas pamatojošie dokumenti vai to notariāli apliecinātas kopijas

  Oriģināls vai kopija, uzrādot oriģinālu:
  1. dokumenti, kuros veicamas izmaiņas.

 2. Pakalpojuma maksa
  7,00 EUR

  Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumi Nr. 906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu"

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Dzimtsarakstu nodaļa aktualizē – labo, papildina vai anulē un atjauno dzimšanas, laulības un miršanas ierakstus un ja nepieciešams, izsniedz atkārtoti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu.
  Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā.
  Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā.
  Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu.
  Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrēšana.

Maksājumi

PozīcijaCena
Civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana EUR